Pazartesi Haftanın Her Gününde Yapılan Tesbihat

100 adet Elhamdülillahi Rabb-il Alemin . Ya Fettah.

99 EL-ESMÂÜ’L-HÜSNÂ SIRALAMASI

18. El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

PAZARTESİ GÜNÜ DUASI

Hamd,yüceliği ile övünen,övmesiyle yücelen, gücü her yerde geçen,gizliyi ve açığı bilen ALLAH a aittir.Rabbimiz,hamd,ebedilik,azamet ve büyüklük sana aittir.Sen göklerin ve yerin var edicisisin.Kuvvetli yakalamak ,büyük güç sana aittir.Bütün mürebbilerin (terbiye edenlerin ,eğitimcilerin)Rabbisin.Boyunların malikisin(hürriyet senin elindedir).

O ,yaratan ,var eden,şekil veren ALLAH tır.En güzel isimler O nundur.Göklerde ve yerde olanlar O nun şanını yüceltmektedirler.O ,galiptir,hikmet sahibidir.(59/Haşr 24)

ALLAHIM !Hainleri,hilakarların hilesini,zalimlerin zulmünü tut ve benden uzaklaştır.Çünkü ben sana sığınıyorum.İsteklerime(sensiz)sahip olamıyorum.İçimden geçenleri atmaya kadir olamıyorum.

Ey kederleri gideren, gamları açan!Ey mazlumun duasına karşılık veren (ALLAHIM)!Günahlarımın çokluğu sebebiyle bana azap etme.Beni bağışla,bana acı.Eğer beni cezalandırılsan günahımdandır. Ama eğer afferdersen, muhakkak ki sen güçlüsün ve hikmet sahibisin.ALLAHIM !Bizi ve dinimizi saldırılardan koru. Ölüm anında imanımızı söküp alma.Senden korkmayan ve bize acımıyanları bizim başımıza musallat etme.Bizi dünya ve ahiretin en hayırlı rızkıyla rızıklandır.Senin her şeye gücün yeter.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*