Palmer, Samuel

Palmer, Samuel (d. 27 Ocak 1805, Londra –
ö. 24 Mayıs 1881, Redhill, Surrey, İngiltere),
düşsel manzaralarıyla tanınan İngiliz
ressam ve aside yedirme baskı ustası. William
Blake’in izleyicilerindendir.
Babasının desteğiyle ressamlığa yöneldi.
Küçük boyutlu ilk manzara çalışmalarını
1819’da Kraliyet Akademisi’nde sergiledi.
1819-21 arasında ustalıklı, ama alışılmış
türden resimler yaptı. İzleyen yıllarda ise
düşüncesinde köklü bir değişime işaret eden
yapıtlar verdi. Bu değişiklik bir olasılıkla
Baptizm yerine Anglo-Katolik inancı benimsemesi
ve ortaçağ sanatını keşfetmesiyle
de bağlantılıydı.
Palmer’ın 1824 tarihli bir defterinden (British
Museum) anlaşıldığı kadarıyla düşsel
üslubunun bütün öğeleri daha bu yıllarda
belirmişti. 1956’da bulunan bu defterdeki
çizimlerinde doğayı mistik ama ayrıntılı
biçimde betimlemiş, yoğun bir dinsel coşkuya
yer vermiş ve bütün bunları pastoral
geleneklerin canlı bir anlatımıyla birleştirmişti.
Ekim 1824’te ressam John Linnell
aracılığıyla Blake’le tanışan Palmer yöneldiği
mistik üslupta onun desteğini gördü ve
onun yapıtlarını tanıma fırsatını buldu.
“Kutsal Ailenin Dinlenmesi”nde (1824-25)
ve 1825’te gerçekleştirdiği bir dizi sepya
çiziminde (Ashmolean Müzesi, Oxford)
Blake’ten çok etkilendi. Linnell, George
Richmond ve Edward Calvert gibi ressamlarla
birlikte Blake’e büyük saygı duyan bir
grup oluşturdu.
1826’da Shoreham’ı (Kent) ziyaret eden
Palmer ertesi yıl oraya yerleşti. Shoreham’
da yaptığı resimler daha doğalcı, ama gene
yoğun bir düşsellikle yüklüydü. 1827-30
arasına rastlayan en üretken döneminden
sonra sanatında kesin bir gerileme görülmeye
başladı. Dinsel coşkusu azaldıkça gerçekçilik
ile düşsel dünya arasında kurduğu
hassas denge de kayboldu. Palmer 1834’te
Shoreham’dan ayrılarak Londra’ya gitti,
Galler ve İtalya’ya yaptığı geziler de geçmişiyle
bağlarım kopardığına işaret ediyordu.
Görsel sanatlarda Palmer’m doğa mistisizmine
en yakın düşen, Alman Romantizminin
temsilcilerinden Caspar David Friedrich’ti.
Ama Palmer asıl öncüllerini ressamlardan
çok yazarlar arasında buldu. Alman
mistik Jacob Böhme’nin yazılarını, John
Milton’m pastoral şiirlerini, hepsinin ötesinde
de John Bünyan’ın yapıtlarını tutkuyla
okumuştu. Bünyan’ın “Countrey of Beulah”
adlı yapıtı, Palmer’in “Düşler Vadisi”
nin en yakın karşılığı olarak kabul edilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)