Palmela (Dükü), Pedro de Sousa Holstein

Palmela (Dükü), Pedro de Sousa Holstein,
p a l m e l a k o n t u (1812-23) ya da p a l m
e l a m a r k İ sİ (1823-33) olarak da bilinir (d.
8 Mayıs 1781, Torino, Piemonte – ö. 12
Ekim 1850, Lizbon), Portekizli liberal devlet
adamı. Kraliçe II. Maria’nın tahta çıkmasında
ve iktidarda kalmasında önemli rol
oynamıştır.
Yurtdışmda ve Portekiz’deki Coimbra’da
öğrenim gördü. 1796’da orduya girdi.
1802’de Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya
365 Palmer, E. H.
başladı. Yarımada Savaşı’nda (1808-14)
Wellington’un yanında çarpıştı. İtalya
(1802), İspanya (1810) ve Ingiltere (1812)
büyükelçiliklerinde bulundu. 1812’de kont
unvanını aldı, Viyana Kongresi’ne (1814-
15) katıldı. 1817’de dışişleri bakanlığına
atandıysa da, göreve başlamak için o sırada
sarayın bulunduğu Rio de Janeiro’ya ancak
1820’de gidebildiğinden bakanlığı uzun süreli
olmadı. 1821’de Kral VI. Joâo’yla
birlikte Portekiz’e döndü. 1823’te marki
yapıldı. Daha sonra kısa sürelerle dışişleri
bakanlığı (1835), Soylular Meclisi başkanlığı
(1841) ve başbakanlık (1842 ve 1846)
görevlerinde bulundu. İngiliz liberalizmine
yakın, ılımlı görüşleri olan Palmela VI.
Joâo’nun meşrutiyeti benimsemesi için çaba
harcadı. Kralın ölümünden (1826) sonra
Liberaller’le işbirliği yaparak 1834’te II.
Maria’nın tahta çıkmasıyla sonuçlanan harekete
önderlik etti ve Maria’nm tahtta
kalmasında önemli rol oynadı. 1833’te Palmela
dükü oldu. Ölümüne değin siyaset ve
diplomasi alanındaki etkinliklerini sürdürdü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)