PALAMUT

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PALAMUT i. (yun. balanidi, m eş e’den). Bot. Meşe ağacınm meyvesi. (Bk. ANS1KL.) || Palamut meşesi, orta boyda meşe türü. (Bk. ANSiKL.) || Tatlı palamut, birçok meşe türünün yenebilen meyvesi: Ortada orman olmadığı için, meşe palamudunu bulmak da kabil değildi (Ş.S. Aydemir).
— ANSİKL. Bot. Palamut, kapçık şeklinde bir meyvedir; içinde besidokusuz iri bir tohum bulunur. Meyvenin dışmda, dip tarafta, meyve sapından oluşma halkamsı bir çanak vardır. Yeşil meşenin öğütülmüş ve kavrulmuş palamutlarından elde edilen palamut tözüyle kahveye benzer bir içki yapılır; Araplar rakahut dedikleri unun içine bu tozdan katar.
• Palamut meşesi (Quercus aegylops), Anadolu’da ve Yunanistan’da yetişir. Alt yüzü tüylü olan yaprakları sivridir. Meyvesi dıştan geniş ve kalın birçok pulla kaplı bir yüksüğün içinde bulunur (palamut). Bu meşenin palamutları özellikle sepicilikte ve boya sanayiinde kullanılır. (L)
PALAMUT i. (yun. palamyda veya pala-mida’dan). Zool. Kılçıksız, esmer etli, pulsuz balık (İlmî adı Pelamys sarda. Uskumrugillerden): Balıkçıbaşı kaça veriyorsun şu palamudu? Yedi buçuk mu? I…J Kokmuş palamudu yedi buçuk kuruşa millete yedirmekten korkmazsın ha (R.H. Günte-kin).
— ANSiKL. Zool. Palamut, mekik biçiminde, kalın, uzun ve yandan basık gövdeli iri bir balıktır. Sırt kısmında koyu renkli 7-10 eğri çizgi bulunur; ortalama ağırlığı 1-2 kg’dır; 2-5 kg arasmda olanlara torik, 5 kg’dan büyüğüne sivri, 6 kg’dan fazla olanlara altıparmak denir, ama buna pek seyrek rastlanır. Bir yaşından küçük olana çingene palamudu denir. Yaş bakımından bir yaşındakiler palamut, iki yaşındakiler torik, üç yaşındakiler sivri sayılır. Palamut en çok sonbaharda tutulur; kılçıksız bol etli ve lezzetlidir. Taze olarak yendiği gibi tuzlaması da yapılır. 1968 Yılında Türkiye’de tutulan palamut miktarı 19 025 135 kg’dır. (ML)
PALAMUT, Ege bölgesinde (Manisa ili. Akhisar ilçesi) bucak; 16 338 nüf. (1985); 16 köy. —Bucak merkezi\Zeytihliov£ kasaba sı), , 4 802 nüf. (1990). Akhisar’ın 16 km kuzey batısında; yüksl. İ70 m. (M)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.