Palais-Royal

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Palais Grand et Petit
Palais-Royal
arkada. Devlet Konseyi binasının bohçeye bakan cephesi
Prag 1876). Prag’da, Stemberg ailesinin yanında arşivci olarak çalıştı (1823); Çaso-pis Çeşkeho Musea’yı (Çek Müzesi Gazetesi) [1825] çıkarttı, Arı Kovam adlı yayın derneğini (1831) kurdu ve bu yoldan çek milliyetçiliğinin doğmasında önemli rol oynadı. önce almanca, sonra çekçe yazdığı Geschichte von Böhmetı (Dejiny Narodu Çeskeho) [Bohemya Tarihi] (5 cilt, 18361867) adlı eserinde, savaşçı germen soyunun karşısına, uysal İslav soyunu çıkarır; sağlam belgelere dayanan bu eser, 1526 tarihine (Bohemya tahtına Habsburg’lardan birinin çıkışı) kadar devam eder; eserin milliyetçi niteliği, başarı kazanmasına ve yazarının siyasete atılmasına yol açtı. Pa-lacky, muhtar bir ülke olarak Bohemya’nın da içinde bulunacağı federal bir Avusturya imparatorluğundan yana olduğunu bir açık mektupla bildirerek, Bohemya adına Frankfurt parlamentosuna katılmayı reddetti (1848). Prag’da, İslav Birliği kongresine başkanlık etti (2-16 haziran 1848); ihtilâlcilerin Avusturya’ya karşı ayaklanmasına engel olamadı. Daha sonra Avusturya parlamentosuna milletvekili seçildi; ılımlılar arasında yer aldı ve merkeziyetçiliğin yeniden kabulü üzerine (1849) siyasetten çekildi; senyörler meclisi üyeliğine getirildi (1861) ve Avustup’a-Macaristan ikiliğine karşı mücadele etti (1867). [L]

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.