Anasayfa » PALAEOCHOERUS

PALAEOCHOERUS

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PALAEOCHOERUS i. Şimdiki domuzların atası sayılan fosil memeli hayvan. (Oligosen ve Miyosen.) [L] PALAEOCYPRİS i. Ostracoda takımından bugünkü cypris’e benzer kabuklu hayvan. (Silisleşerek çok iyi korunmuş olan fosili Saint-Étienne kömür yataklarında bulunmuştur.) [L] PALAEOGALUS i. Şimdiki kokarcalara yakın etçil memeli hayvan fosili. (Oligosen ve Miyosen tabakalarında bulunur.) [L] PALAEOHATTERtA i. Bugün Yeni Zelanda’da yaşayan acayip görünüşlü hatte-ria’dan daha ilkel sürüngen fosili; Saxe’-ta Permiyen tabakasında bulunur. (Rhyn-cocephales takımından.) [L] PALAEOMASTODON i. Hortumlu memeli hayvan fosili. (Fayum’da [Mısır] Oligosen tabakasında bulunmuştur. Kafatası Ve diş düzeni çok ilkeldir. Her çenedeki ikinci kesici dişler kısa savunma dişleri halindedir. Palaeomastodonlar, kendilerinden sonra gelen mastodonlann, hattâ bütün hortumlu
Foto. Neurdein, Anderson-Giraudon (LAROVSSE)
memelilerin menşeini anlamağa imkân verir.) [L] PALAEONtSCUS i. Soyu tükenmiş olan palaeoniscidae familyasından ganoyit balık. (Uzun gövdesi kuvvetli ganoyit pullarla kaplıdır. Bu klasik fosil her iki yarımkürenin Permiyen tabakalarında görülür.) [L] PALAEOPHİS i. Fosil deniz yılanı. (Londra’da ve Paris havzasında Alt Eyosende omurları bulunmuştur.) [L] PALAEOPHONUS i. Paleozoik çağda yaşamış akrep. (Kalıntı izi Gotland adasında Üst Silüryende çok iyi durumda bulunmuştur.) [L] PALAEOPtTHECUS i. insansı fosil maymun. (Kalıntıları Hindistan’da [SivalikJ Tersiyer tabakalarında bulunmuştur.) [L] PALAEOREAS i. Boynuzlanyle bugünkü boğa antilobunu andıran fosil antilop. (İskeleti Miyosen ve Pliyosen tabakalarında bulunur.) [L] PALAEORHYNCHUS i. Uzun gövdeli» kemikli, fosil balık, (iskeleti Paris havzasında kaba kireçtaşlannda bulunur.) [LJ PALAEORYX i. Boynuzları şimdiki oryx -leri andıran fosil antilop; kemikleri çeşitli Miyosen ve Pliyosen tabakalarında bulunur. (L)
PALAEOSYOPS i. Soyu tükenen litanot-heridae familyasından toynaklı memeli hayvan. (Tapir iriliğindeki bu hayvanların iskeletleri Kuzey Amerika’da Eyosen tabakalarında tam olarak bulunmuştur.) [L] PALAEOTHERİUM i. Cuvier’nin çalışma-larıyle ün kazanan toynaklı memeli hayvan. (Cuvier bunun Montmartre’da bulunan bütün kemiklerini biraraya getirerek iskeletini yeniden kurdu.)
— ANSiKL. Palaeotherium, gövdesinin ve başının biçimiyle tapire, dişleriyle gergedana benzer. Gergedan gibi sadece üç parmaklıdır, fakat ortadaki parmak yandaki-lerden daha iridir. Eyosen ve Oligosen tabakalarında, çeşitli boyda pek çok türü bulunur. Vitry jipslerinde bulunan Palaeotherium magnurn*un (en büyük türü) tam iskeleti Musium de Paris’de bulunmaktadır. (L)
PALAEOTRAGUS i. Gevişgetiren memeli hayvan. (Şimdi Kongo’da yaşayan okapi’ye çok benzer: tam iskeleti Gaudry tarafından Yunanistan’da Pikermi’de üst Miyosende bulunmuştur.) [L]

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.