PAKFUNG

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PAKFUNG i. Metalürji. Bk. FAKFON. PAK-HOY. Bk. PEY-HAY.
PAKHYMERES (Georgios), bizanslı yazar (İznik [Nikaia] 1242 – İstanbul 1310’a doğr.). İstanbul kilisesinin ruhanî başkanıydı. Mik-hael VIII Palaiologos (1259-1282) ve And-ronikos II Palaiologos (1282-1328) devirlerindeki olayları kapsayan 13 ciltlik bir Historia (Tarih) kaleme aldı. Ayrıca, felsefe, matematik retorik üstüne yazılar, şiirler, BizanslIlar ile Latinlerin uzlaşmalarına karşı yergiler yazdı. (L)
PAKI i. (fars. pâk’dan pakt). Esk. Temizlik, saflık. || Ustura. (M)
PAKI— veya PAŞİ—, yun. pakhys, kaim, geniş’ten alınan ve birçok kelimenin bileşimine giren unsur. (L)
PAK1BLEFAROZ i. (fr. pachyblâpharose). Oftalmoloji. Gözkapağı dokularının kalınlaşması. (L)
PAKİDERM veya PAŞ1DERM i. (fr. pac-hyderme’Ğen). Derisi kaim ve hemen hemen çıplak olan; Suaygırı pakiderm bir hayvandır. (L)
PAKİDERMA çoğl. i. (lat. pachidermd). Sırf otla beslenen, geviş getirmeyen, ağır gövdeli, kalın derili toynaklılara Cuvier’-nin verdiği ad. (Cuvier, hortumlugilleri [fil], domuzgiller ve atgilleri bu ad altında topluyordu. Şimdi zoolojik sınıflandırmada artık bu terim kullanılmamaktadır.) [L] PAKİDERM! i. (fr. pachydermie’Ğcri). Deride sızıntılardan ileri gelen kalınlaşma. || Değirmi pakidermi, kıllı deri üzerinde görülen yer yer halka şeklinde kalınlaşma. (Yapısı ben yapısını andırır.)
— Vet. At, sığır, domuz ve köpek gibi hayvanlarda müzmin ekzama, mikroplu dermit ve lenfanjitten ileri gelen deri kalınlaşması. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.