PAIStELLO (Giovanni)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PAIStELLO (Giovanni), İtalyan bestecisi (Taranto 1740-Napoli 1816). Napoli’de Du-rante’nin öğrencisiydi. 11 Mondo a Rovescio adlı operabuffasıyle tanındı (1764). Peters-burg’da Katerina Jl’nin (1776-1784), Napoli’de Ferdinand IV’Un kapellalannda yöneticilik yaptı (1784-1799). Hoche için bestelediği Cenaze Marşı (1797) Napolyon tarafından beğenildi ve kendisine Paris’te kon-süllük orkestrası yöneticiliği verildi (18021803). Daha sonra da Bonaparte ailesine bağlı kalan Paisiello 18!5’e kadar Napoli’de, Joseph Bonaparte ve Murat’nm yanında çalıştı. Piccini ve Cimarosa’nın rakibiydi. Yüzden fazla opera (La Serva Padrona [Hanım Olan Hizmetçi], 1781; II Barbiere di Siviglia [Sevil Berberi], 1782; La Bella Molinara [Gilzel Molinara], 1788), inter-mezzo’Iar, bir hayli dinî müzik (missa’lar, Te Deum, Passion’lar v.b.) ve çalgı müziği (on İki senfoni, konçertolar, dörtlüler, sonatlar) besteledi. (L)
S“*? ?“iE>İDAHSK1> bulgar keşişi (Bansko 1722 – Samokov?, 1798). Istoriya Slavyanobolgarskaya (İslav – Bulgar Tarih>) Mh eseriyle bulgar Rönesansmı başlat-İllıTr .? <?c’ özellikle Ragusa’Iı rahip Mauro Orblni nln tl Rengo degli Slavi (Islaviarın Hakimiyeti) adlı eserinden yararlanarak yazdığı bu tarih, yazann sağlığında, XIX. yy. başlarında elyazması olarak elden ele dolaştı, ancak 1844’te basılabildi. (L) PAISLEY, Büyük Britanya’da şehir, Iskoç-ya lowland’lerinde. Renfrewshire’m idare merkezi, Giasgow’un batısında; 85 000 nüf. (1090). Sanavi merkezi: Ttersaneler, dokuma (pamuklu), kimya ve besin sanayii, ip fabrikaları v.b. Glasgow’un havaalanı. (L)
PAİSOS. Esk. coğ. Anadolu’da (Mysia bölgesi) şehir, Paİsos ırmağı kıyısında, Lapseki (Lampsakos) ile Parion arasında. M. ö. £*6’da Miletoslıılar tarafından kurulan, M.
O. 500’de Dara’mn generali Daurises tara-tından ele geçirilen şehrin halkı, daha sonra Lampsakos’a göç etti. (M)
PAİSOS (veya APAİSOS). Esk. coğ. Anadolu’da (Troas bölgesi) şehir. Parion ile Lapseki (Lampsakos) arasında Mlletoslu-lar tarafından kurulmuş bîr koloniydi, Homeros, livada adlı esennde bu şehirden A-palsos olarak söz eder. Herodotos’a göre,
?’49I y’Harmda, lonia ihtUâline katıldığı için Persler tarafından ele geçirildi. Sonraları Attike-Delos Deniz birliğine katıldı. Birliğin M.Ö. 425 veya 424 yıllarına ait aidat listelerinde Paisos’un adı geçer. Strabon zamanında şehir yıkılmış halkı da Lampsakos şehrine göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bilim adamları bu göç hareketini eski yazar Polyainos’un (II. yy.) anlattığı bir hikâyeye bağlamak isterler.
Bu hikâyeye göre, bir sınır anlaşmazlığından dolayı birbirlerine düşen Lampsakoslu-lar ile Parlonlıılar, duruma bir çözüm bulmak ‘Çin iareyi bir yarışmada bulurlar. Her İki şehir halkı da, birbirlerinin şehirlerine doğru yola çıkarak, karşılaştıkları noktayı sınır olarak tespit etmeyi kabul ederler. Lampsakoslular hileye bas vurarak 200 stadion yol aldıklan halde, Parionlular ancak 70 stadion giderler. Böylece Paisos, Lampsakos şehrinin sınırlan içine girdiği için halkın da buradan ayrıldığı sanılıyor. Şehrin kesin yeri bilinmemekle birlikte, Lechevalıer, Paisos çayının bugünkü Bay-
PAl
389
Edouard PAlIİERON
Themas PAINE
Romney’den
Cabinet des Estampes,
Pari*


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.