Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » PAIONÎA

PAIONÎA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PAIONÎA. Esk, coğ. Güney Trakya’da Paionia’ldarm yaşadığı kısım. (L) PAİONIOS, Mende (Khalkidike), asıllı yunan heykeltıraşı (M.Ö. V. yy.m ikinci yarısı). Olympia kazılarında onun yaptığı mermerden bir Nike heykeli (M.Ö. 424, Olympia müzesi) bulunmuştur (1875); heykelin üçgen biçimli kaidesinde yer alan bir yazıda Paionios’un adı geçer. Za/er tanrıçası (Nike) yere, kanat çıparak iner hal-
ları) [1847, 1870]; Review of Theoretical Geology (Nazarî Jeoloji Dergisi) [1856], (L) »? PAINE (Thomas), İngiliz asıllı amerikan yazan ve siyaset adamı (Thetford, Norfolk 1737-New York 1809), Bir quaker ailesin-dendi. Amerika’ya göç etti (1774). Ingiltere ye baş kaldıran kolonlardan yana çtktt. 1776’da Common Sense (Sağduyu) adlı eserini yayımladı; bu eserin kazandığı büyük başan. Bağımsızlık partisini güçlendirdi. 1787’de İngiltere’ye döndü, Pitt ile siyasî
– »—-. 7 ««it ut aıjaat % ^ J * yıpar«! İller nal
tartışmalara girişti. Fransız devrimin! coş- de temsil edilmiştir (heykelin baş kısmı ze
kunlukla karşıladı ve Burke’nin Reflexions delenmiş durumdadır). Bu heykelin, iki ak
(Düşünceler) adlı kitabındaki tenkitlere roterle birlikte nivmniaMotı 7…. *_____
İnsan Hakları (The Rights of Man) 11791-
ğınrn doğu giriş kapısını süsleyen heykelin bir kopyası olması mümkündür. Painoios eserinde iyon sanatının hareket ve incelik geleneklerini sürdürmüştür. (L)
PAİS (Ettore), İtalyan tarihçisi (Borgo San
¿792] adlı eseriyle cevap verdi. Ingiltere hükümeti tarafından suçlanınca, Fransa’ya sığındı (1792); fransız yurttaşlığına alınarak
îr
dancı bir felsefe eseri olan Av* ni – Koma 1939). Mommsen’ın
S İS™US Î89İ)
1802 de A.B.D.’ye döndü, siyasetçilerin ço- fe^riük v^ntı- F.tl TttıÎ! , v * pr0‘ ^Ue bozuştu. cağ, üstünde S büy’ük
. Magna Grecla (Sicilya, ve Büyük Yunanis-
î <‘îean)» fransı* sinemacısı {Pa- tan Tarihi) [1894], Storia Crttica di Roma j ÎÎSİ’. ,Paul Painlevi’nin oğlu. Doktor- (Roma’mn Tenkitli Tarihi) [1913-1920J, L’i-5?’, .Γ ®onra biIim- eğitim ve M1-. talia Anttca (Eski İtalya) [19221 ve Storia türle ilgili belgesel filimler yaptı ve^im * di Roma daU’eta Regta sirto aile Vittarie fSS1ınertiaya büyük ilerlemeler sağladı. su Taranto su Pirro (Pyrrhos Zaferine Ka-
adi1 e“r,eri Vcrdi-
Foto. Binme, Manuel {1,AH0VB$E)
yerine geçti (aralık 1917), bir yıldan az bir süre sonra da öldürüldü, (i.)
PAtSH (George, sir), İngiliz iktisatçısı (Horsham, Sussex 1867 – Londra 1957). On dört yaşında Statist dergisinde çalışmağa başladı; 1900’de derginin yayım kuruluna girdi. 1916’ya kadar bu görevde kaldı. Bu süre içinde demiryolu istatistiklerinin modernleştirilmesinde çalıştı, Railways of Great Britain (Büyük Britanya Demiryolları) [1913] ve Railrods of the United States (Birleşik Amerika Demiryollan) [1913] adlı iki eser yayımladı. Birinci Dünya savaşında Maliye bakanlığı malî ve İktisadî danışmanlığında buluçdu (1914-1915), milletlerarası malî tedbirler konusunda çalışmak üzere A.B.D.’ye gitti, öbür eserleri: A Permanent League of Nations (Sürekli Bir Milletler Birliği) [Londra, 1918]; 77te Way to Recovery (Kalkınmanın Yolu) [1931]; The Way Out (Çıkış Yolu) [1937]; The Defeat of Chaos (Kaos’un Altedilmesi) [1941], (M)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.