PAINE (John Alsop)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PAINE (John Alsop), amerikan arkeologu (Newark, New Jersey 1840-1912). Hamilton kolejinde ve Andover llâhiyat okulunda okudu. New York eyaletinde botanik çalışmalarını yönetti (1862-1867). 1867-1869 A-rasuıda, İstanbul’da Robert kolejde Tabiat Bilimleri kürsüsünde çalıştı. I872’de Filistin Kazı derneğinin düzenlediği ürdün gezisine arkeolog olarak katıldı. 1889-1906 Yıllan arasında New York Metropolitan müzesinde çalıştı. (T,)
PAINE (John Knowles), amerikan orgcusu ve bestecisi (Portland, Maine 1839-Camb-ridge, Massachusett 1906). 1838-1861 Arasında Almanya’da okudu. Harvard’da müzik dersi verdi (.1862-1873) ve 1873*te bu üniversitede müzik profesörü oldu. Sophokles’in Kral Oidipus adlı eseri için bestelediği ır.ü-zik, 1881‘de Cambridge’te yapılan gösteride çalındı. 1876’da Philadelphia fuan için sözlerini Whittier’in yazdığı Centennial Hymn’l (Yüzüncü Yıl Marşı) ve 1893’te açılan Kolombiya sergisi için de Kolombiya Marjı’nı besteledi. öbUr eserleri; Azara adlı opera; Spring Symphony (İlkbahar Senfonisi); kantatlar; The Nativity (İsa’nın
nösı S.,1 Jİ Tİ- c t i, ‘, ■ şuruıau. ıva-iva Arasında hemen hemen
Sart3 .Hb ıu vî~,°f /0n: \ (V8?d arallks,z Olarak savaş bakanlığı yaptı, bir şarkısı) adlı iki kantat, Anstophanes ın vıllık askerlik habtmHobi ra-ıa
—–adlı iki kantat; Ariscophancs’in
Xuşlar adlı eserindeki koro için müzik, senfonik şiirler; Fırtına (Tempest) için mil-zik ve Nasıl İsterseniz (As You Like it) uvertürü. (M) ‘
. ——— ——• ..t…™««. an»
■arla uçmanın mümkün olduğunu ileri sü rerek, havacılık alanında büyük nazariyeci-ler araşma katıldı. Wilbur Wright’in Au-vours üzerinden (1908) ve kısa bir süre sonra, Henri Farman’ın Mourmeton üzerinden (1908) yaptıkları uçuş denemelerinin ilk yolcusu oldu. 1909’da Havacüık okulunda ilk defa, uçak mekaniği dersini başlattı. 1910’da parlamento ile görüşerek havacılık için ilk kredinin kabulünü sağladı ve aynı yıl milletvekili seçildi. Millî eğitim bakanı oldu (ekim 191S – aralık 1916), millî savunmayı ilgilendiren buluşların uygulan-masıyle görevlendirildi. Savaş bakanlığına getirildi (mart-eylül 1917), Nivelle’nin planlan üstüne Compiigne konferansının düzenlenmesine karar verdi (6 nisan); saldırının başarısızlığa uğramasından sonra, Pitain’i başkumandanlığa; Foch’u da genelkurmay başkanlığına tayin etti (mayıs). Başbakan ve savaş bakanı oldu (eylül-kasım 1917), bozguncu propaganda hakkında gensorular verildiği sırada dUşürÜldü. 1924’teki sol güçbirliğinin kurucularından biriydi. Meclis başkanlığına getirildi (haziran 1924-ni-san 1925), savaş bakanı olarak tekrar hükümetin başına geçti (nisan 1925). Maliye bakanlığını üstüne aldı (29 ekim 1925), 22 kasımda, Üçüncü kabinesiyle birlikte düşürüldü. 1925-1929 Arasında hemen hemen
Ofilıtcn nlnrntr pnıtnn h.« tr a _ 1 . X . l_ _
Îcusİar adh e^rinH^l? v yıllık askerlik hizmeti hakkındaki 1928 ta-
Kuşlar adh eserindeki koro icm mfteilr rUjli kanunu çıkarttı ve Maginot hattıyle il-
gill itk kararları aldı. Havacılık bakanlığına getirildi (aralık 1930 – ocak 1931; hazi-ı .: ■ ran 1932 – ocak 1933), [L]

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.