Pahariler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Pahariler, p a r b a t e l e r , k h a s a l a r ya da
ç e t r İ l e r olarak da bilinir, Nepal’de ve
Himalayalar’ın Hindistan sınırları içinde
kalan kesiminde (Uttar Pradesh’in kuzey
kesimi ve Himaçhal Pradesh) yaşayan halk.
Nepal nüfusunun yaklaşık yansını oluşturan
ve başka halklarla kanşmış olan Pahariler
Hint-Ari dillerinden birini konuşurlar. Adlan
Plinius ve Herodotos’un kitapları ile
ünlü Hint destanı Mahabharata’da geçer.
Sayılarının 6-10 milyon arasında olduğu
tahmin edilmektedir.
Paharilerin büyük çoğunluğu Hindu olmakla
birlikte kast sistemleri düzlüklerde
yaşayan Hindularınki kadar katı ve karmaşık
değildir. Genellikle, “temiz” ya da “iki
kez doğanlar” (Khasia ya da Ka) adı verilen
yüksek kastlar ile “temiz olmayan” ya da
“kirleten” (Dom) adıyla anılan aşağı kastlara
ayrılırlar. Yüksek kastın üyelerinin çoğu
çiftçidir, Dom’lar ise kuyumculuk, deri
işleri, terzilik, müzisyenlik, davulculuk ve
çöpçülük yaparlar.
Pahariler arasında görünürde çokkocalılık
yaygın olmakla birlikte, gerçekte öteki evlilik
biçimlerine daha sık rastlanır. Tekeşlilik
daha çok tanm emekçisi olan Koltalar
arasında yaygındır. Kızların çoğu 10 yaşma
gelmeden evlendirilir, ama ancak ergin yaşa
geldikten sonra kocalan ile yaşamaya başlarlar.
Kadınlann cinsel davranışları konusunda
çifte standart geçerlidir: Birlikte yaşarken
kocasına sadık kalmak zorunda olan
evli kadın, ziyaret için baba evine gidince
evlenmemiş bir kızın özgürlüklerine sahip
olur.
Pahariler dağ yamaçlarındaki taraçalarda
tanm yapar, keçi, koyun ve sığır beslerler.
Yün eğirme işinin bütün kastlarca yapılmasına
karşın dokumacılık yalnızca aşağı kasttan
olanlarca sürdürülür.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.