PAHANG

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PAHANG, Malezya’da ırmak, Pahang c-yaletinde; yaklş. 400 km. Jelai ve Tem-beling’in birleşmesiyle oluşan Pahang, ön-
ÇinŒie dSÛlürOÎ(L”îa d0*fU »Ha^TS^cSîfl
PAHANG, Malezya’da eyalet, doğuda Gü-
(JtlltUlMV Bvıui) uv^v ».w. j —m——-”
lanılan kalın saçların pahları kırılır. Çelik … ,. , , J X J boruların uçları da (msl. plpe-line borula-
PAHANG, Malezya da eyalet, toguda <JU- n) aynı sebep]e pahlamr. Bü sonunca tür ney Cin denizivle sınırlıdır 35 790 km . ^ nahlama hamlaç vardımıyle yapılır. Bk. DE-1U0 nüf. (1990). (ÇŞÜİiler, MalezyalIlar ve bir kaynak. (L)
sakaı azuîlıŞı) Mork™. Kuantan. Batırt»
Malezya yanmaaasının orta sıradağları, ku- P AHLAMAK geçi. f. (Pa* zeyde bu sıradağların tepeleri ve tepecik- mak). Bir parçanın keskin kenarını İçenleriyle sınırlı olan eyalet, Pahang ırma- dişine paralel bir kesitle kırmak, pah haline Sının hidrografya havzasını içine alır. Dağ- getirmek. (M) lan ormanlarla (hint hurması ve zamk iş- paHLAVI. Bk. PEHLEVi. letmesi) örtülüdür; bu bölgede geniş kau- pAHfjpw (Peter Ludwig VON der, — kon-çuk çiftlikleri kurulmuştur Dinlenme mer- haron (Pa,ms ms-Mitau 1826). kezleri (Fraser’s ^0. Ovalarda plrtaş w K^(Ieme genel valiaiydi (ITOS); Pavel I ta-hindistancevızı yetiştınlir. Kalay vc altın raf)n(jan petersburg askerî valiliğine getirildi. Kont Nİkita Petroviç Panin ile Pa-
ocakları. riidi. Kont Nikita Petroviç ranın ııe ra_ Tar. Johore krallığının bir eyaleti olan vcj pe yapılan suikast) (1801) düzenledi.
(1311) ve yavaş yavaş bağımsızlığına kavu- p,}
şan Pahang, 1888’de İngiliz himayesini ka- t-AHMAN (Vladimir VON), avusturya asıllı bul etti ve lBMHe Malezya eyaletlerinden mg pjyanocusu (Odessa 1848-Roma 1933).
Dünya çapında bir virtüözdü. Daha çok Londra ve Paris’te (1885) resital ve konserler verdi; özellikle Chopin’i yorumlamakta uzmanlaştı, (i.)
biri oldu. (Malezya eyaletleri 19S7’de Ma lezya federasyonunu meydana getirdi.) l:-J PAHARt sıf. («dağlan anlamında sanskrit çe k.). Paharilerle ilgili.
_ G. santl. Racputana’daki bir resim a
— G. santl. Racputana’daıcı oır resim a- paHONG i. Aselbent ağacının (slyracace-telyeleri grubuna denir; en Ünlüsü Kangra ae familyasından Styrax benzoın) çentil-nn.Kıı^ıır m.îivi. l dedilen asetbente, bu reçınenır
grubudur. ,
* 1. Avanta’dan türeyen hint-arl dili; Keş- elde edildiği ülkede verilen ad. (L)
mir’in güneyinden Sıkkım’a ve Nepal’c ka- pAHVDtA i. Eski Dünya’da yetişen bü-
a~. hMlopHe asa&ı vukarı dört mil- „«t .s,r. nHnnu mükemmel bir vapı ke-
ue («lUIJBIlUVUU —-Ş ,
mesiyle elde edilen aselbente, bu reçmenın
mıı ıı» – — – —–
dar uzanan bölgede aşağı yukarı dört mil yon kişi tarafından konuşulur. (Bu dil Do tu Paharisi veya bazen Nepali denen Khas-
yük agaç; odunu mükemmel bir yapı kerestesidir. (Erguvangillerden.) IL] ğu Paharisi veya bazen Ne palı denen K.nas- Bk. FANG’LAR.
kura Orta Bölge Paharisi veya Kumaom FAttu**«
kutu, \srıu ______’ DA* 4 Tiir hint narası, tneılız h
it İS r u f v” ^ ö * ,
ve Barı Paharisi veya Caunsari diye ayrılır. Başlıca lehçe Garhvali’Ğiı.) [L] PAHARİ’LER, Hindistan’da (Himaçal Pra-deş ve Uttar Pradeş) ve Nepal’de hint-
PAİ i Bir hint parası. İngiliz hakimiyeti döneminde kullanılırdı. Bakırdan yapılan kU-cük bir sikkedir. Anna ve Paysa’mn dörtte biri iken 1835, 1844 ve 1870’te yapılan dü-
$ ;^nyrrha^adpâari’ler’p^.ehİönn; «nlemelerle ¿eğeri üçte bir paysaya yük
maçlarada ryaşar.VÎPa?arialderebeylerl rao- PA1AN i. (yun. k.). Önceleri Apollon’un Sr.1 *phdirtl karsısında Racputana’dan ayrıl- y,ian Python a karsı kazandığı zaferi kut-
ıımiyim uıua j —–:v *
ğol tehdidi karşısında Racputana dan ayrıl diktan sonra burada yerleşmişlerdi. (L)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.