PAFTA i

Velebit kıyısından Pag kanalıyle Î0? rıüt,S.lg.lr yetiştiriciliği (peynir-cılık). Tuzlalar. El işi dantela. (L)

PAFTA i. (fars. bâfte, güvercindeki bir renk ten). Büyük, renkli leke. II Oyma levha. d Esk. Parça.
— Coğ. Büyük bir haritayı meydana getiren parçaların her biri.
Mekan. Büyük bir hassasiyet gerektirmeyen dış açma veya şekil verme işlemlerinde kullanılan takım. || Pafta lokması, tam ortasında çıkıntılarla donatılmış bir delik bulunan ve uygun bir pafta koluna takılıp bu kolla birlikte döndürüldüğü zaman dis açan silindir veya prizma biçiminde parça. Bk. ANSÎKL. y
Kolam „tutmağa yarayan deri veya madenî nalka. || Süslemek amacıyle eyere veya diz-gınleıe çakılan iri başlı çivi, madenî pul.
— ANSÎKL. Mekan. Diş açma paftası, saplamalara, çubuklara, botu uçlarına elde veya makinede diş açmak için kullanılır.
Elle çalışıldığı zaman pafta lokması kullanılır; bu âletin iç kısmında, açılacak helisel dış derinliğini tayin eden belli sayıda kesici dış bulunur. Bu dişler, kapalı veya açık bir pafta lokmasının içinde veya diş tarağı denilen levhaların üzerinde birkaç sıra halinde dizilmiştir. İşlem, diş açılacak parçayı paftaya kaptırdıktan sonra, paftayı parçanın etrafında döndürerek yapılır.
Büyük seriler halinde çok hızla diş açma soz konusu olduğunda, özel otomatik tornalara bağlanan ve devir sonunda otomatik olarak açılan paftalaı kullanılır; parçayı paftadan çıkarırken ters yönde döndürmek gerekmediği için zamandan kazanılır; ayrıca, bu ters yönde dönüşten bir sürtünme doğmadığından dişlerin çabuk körlenmesi önlenmiş olur. (ML)
faftos gediği Esk. huk. Arazi malikinin, belli bir ücret karşılığı, arazisi üzerinde bina yapmak ve ağaç dikmek üzere başkaları-HjJ.tâmdıfe intifa hakkı. Bu hak, tapuya tescil edilirken, bina ve ağaçlar bunları yapan veya dikenler adına; arazi de maliki adına kaydedilirdi. İzmir ve Bursa yöresinde bu gediğe örf*i belde gediği adı verilirdi, öteki gedikler gibi paftos gediği de 1327 (III -Tertip) sayılı kanunla kaldırıldı. (M)
ital. Pago, Adriya denizinde yugoslav adası. Velebit kıyısından Pag kanalıyle Î0? rıüt,S.lg.lr yetiştiriciliği (peynir-cılık). Tuzlalar. El işi dantela. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.