PAETUS

Resmî bir eser değil de özel bir derleme olan Tripartita’mn, önemi, daha sonraları dilbilimsel değişikliklere uğradığı sanılan, arkaik metinlerin kesin redaksiyonunun vermesinden ileri gelir. (M)

PAETUS (Thrasea). Bk. THRASEA. PAETIIS SEXTUS, romalı hukukçu. M. ö. 198’de konsül oldu. Üç kısımdan meydana geldiği için Tripartita (üç Bölüm) denen değerli bir hukuk derlemesi yazdı. Birinci kısım şerhli olarak Oniki Levha’nın metnini, ikinci kısım interpretatio’yvı, yani Oniki Levha’dan sonraki medenî hukuk ilkelerini, üçüncü ise dava formüllerini kapsar. Resmî bir eser değil de özel bir derleme olan Tripartita’mn, önemi, daha sonraları dilbilimsel değişikliklere uğradığı sanılan, arkaik metinlerin kesin redaksiyonunun vermesinden ileri gelir. (M)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.