PAEPE (Cesar DE)

Hayatmm son yıllarında Krallık orkestrasının başına geçti bir yandan da Paris konservatuvarında öğ-yaptı- İki oratoryo, bir Passion, kantat lar ve kırk üç opera (Kapella Yö

PAEPE (Cesar DE), belçikalı sosyalist (Ostende 1842^Cannes 1890). Basımevi işçisiydi, sonra hekim oldu. Proudhon’un etkisinde kaldı, Brüksel’e sürüldü. Enternasyonalin Wd7CM^dandir (1^4)’ Kolektivizme ka-1,.- n Y5 ,Prou<ihon’culukIa mücadele etti. Belçika İşçi partisini kurdu (1885), partinin programını hazırladı. Çok kısa sürede «yekleşebileceğini sandığı reformlar öne * k- r’x- -e ,-oy- seS‘mi kabul ettirmek ve işbirliğini geliştirmek istedi. Başlıca eserleri: Recherches sur les Principes Fonda-menteaux de ¡’Economie Sociale (Sosyal Ekonominin Temel İlkeleri üstüne Araştırmalar) [1879]; Le Suffrage Universel et la Politique de la Classe Ouvrière S iïï”1 \e Î?s«.‘ S“10″“ Siyasî Yete-Htiet}!ri)1[189L5″(Îr (Kamu
(Eerdinando), İtalyan bestecisi (Parma 1771-Pans 1839). Kemancı Chiretti’nin öğrencisiydi, Venedik’te orkestra, Dresden sarayında kapella yöneticiliği yaptı, sonra Napolyon un özel orkestrasını (1807-1812) daha,,s°”a„ital*an tiyatrosunun orkestra-lânnrti v n i yönetti. Hayatmm son yıllarında Krallık orkestrasının başına geçti bir yandan da Paris konservatuvarında öğ-yaptı- İki oratoryo, bir Passion, kantat lar ve kırk üç opera (Kapella Yöne-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.