PADRON (Julian)

Tiyatro oyunları: Fogı
Foto. JMWoiwrií Enciclopédico Italiano; B.N.l.T. {LAROUSS

PADRON (Julian), venezuelalı yazar (Sı Antonio, Oriente 1910 – Caracas 195′ Küçük yaşta şiirler yazmağa başladı, i Guaricha (Cadaloz) [ 1934] ve Madruga. (Güneşin Doğuşu) [1940] adlı ilk romanl rinda Venezuela’nm doğu bölgelerini dı getirdi. Clamor Campesino’dan (Köyi Haşmeti) [1944] sonra en önemli eseri ol Primavera Nocturna (Geceleyin Bahi [1950] adlı romanda ana tema aşk olma na rağmen şehir hayatını ele aldı. Hlkaj ler de yazdı, bunların bir bölümünü Co délas de Verano (Yaz Kandilleri) [1944] 8 lı kitapta topladı. Tiyatro oyunları: Fogı
Foto. JMWoiwrií Enciclopédico Italiano; B.N.l.T. {LAROUSS
©act!
I SLA MAI
KAVAlMl
Dcfdon Höf’
SlÄUCOt
miumw
rABUl
mm i aha
Moettgommy.
M*(thk*r
AMSAİA
KUİTTA
MULTAfc
PATIALA
HARDVAR
PANPUR
8ö^avö(m#r
KAUT
MUÂAOÂBÂD,
jNörcf«
5AHC «HANPüf
$îRA<*Pusp
SUKKU*
Pa» eg’
i. ÖD HP US
Döfffw»
H.ÄY0A8ÄgÄT
Ö<rt3<pi
KARA $1
8HA&Aİ
Mym®nj(ngh
BflWAMPüR
DAKKA
f ■ NAVAKACAK
Huin«
Arnar&fiura
Cambay
körfezi
Bengal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.