Padişahlar Taç Giymez, Kılıç Kuşanırdı . . .

Padişahlar Taç Giymez, Kılıç Kuşanırdı . . .

Hükümdarlann tahta çıkması sebebiyle çeşitli merasimler yapılırdı. Bu kutlamalar her ülkenin geleneklerine göre farklı şekillerde yapılmaktaydı. Osmanlı padişahları da tahta çıktıktan sonra bazı merasimler yapılmıştır. Bu merasimlerden birisi “kılıç alayı” denilen padişahın kılıç kuşanması merasimiydi. Bazı İslâm devlederinde olduğu gibi OsmanlIlarda da padişahların saltanat makamına oturduktan sonra hükümdarlığın gereğinden olarak kılıç kuşanmaları kanun haline gelmiştir. Osmanlı padişaİTİarının ne zamandan beri kılıç kuşandıkları hakkında kesin bilgi yoktur. Sultan ikinci Murad’ın Bursa’da Emir Sultan Hazrederi’nden kılıç kuşandığı söylenmektedir. Bu âdet saltanatın sonuna kadar devam etmiştir. Osmanlı padişahlarının Eyüp semtinde bulunan Ashab-ı Kirâm’dan Halid bin Zeyd Ebû Eyyub el-Ensâri (r.a.)’nin türbesinde kılıç kuşanmaları İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed ile başlamıştır. Fethi müteakip Akşemseddin tarafından Fatih’e burada kılıç kuşandırılmıştır.

sultan Mehmet Reşat'ın Alayını Dolmabahçe'den Eyüp'e hareketi

sultan Mehmet Reşat’ın Alayını Dolmabahçe’den Eyüp’e hareketi

Kılıç kuşanma merasimi sırasında tahta yeni çıkan padişahlar, büyük alaylar eşliğinde deniz veya kara yoluyla Eyüp’e giderlerdi. Giderken veya dönerken de atalarının kabirlerini ziyaret etmişlerdir. Bununla beraber kılıç kuşanma sadece Eyüp’te olmamış bazen de Fatih’in İstanbul’un fethi için hareket etmeden önce kılıç kuşandığı Edirne’deki Eski Cami’de de kılıç kuşanan padişahlar olmuştur. Kılıç alayları, padişah tahta çıktıktan sonra kendisine biat edilmesini müteakip günlerde yapılmış olup programlı bir günü yoktur. Her padişahta farklı günlerde yapılmıştır. Merasim sırasında padişah türbeye girdikten sonra Şeyhülislam dua eder, padişah ila rekat namaz kılıp dua ettikten sonra kılıç takma işi Nakibiileşraf (Peygamber Efen- dimiz’in sülalesinden gelenler) veya Şeyhülislam tarafından yapılırdı. Kuşanılan kılıçlar aynı olmayıp bunlar içinde Peygamber Efendimiz’e, Hz. Ömer’e, Halid bin Velid Haz- retleri’ne, Osman Gazi’ye ve Yavuz Sultan Selim’e ait olanlar mevcuttur. Bazen de önce Peygamberimiz’in kılıcı sağ tarafa takılmış ve bir müddet dua edildikten sonra çıkartılıp sol tarafa Osman Gazi’nin kılıcı takıldığı olmuştur.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.