PADİLLA

Kral, ondan olan dört çocuğunu kraliçe Maria ile evliliğinden daha önce dünyaya geldiklerini ileri sürerek, resmen tanıdı. (L)

PADİLLA (Jose), kolombiyalı general (Ri-1778’e doğr.-Santa Fé de Bogota 1828). önce İspanyol donanması hizmetinde Trafalgar’da savaştı; esir olarak bir süre İngiltere’de bulunduktan sonra, 1808’de Ispanya’ya döndü. Kolombiya’ya geçti, Is-panyollara karşı savaştı ve Cartagena savunmasına katıldı (1815), sonra da Jamaika’ya sığındı. Venezuela seferine S. Bolivar ile birlikte gitti ve Maracabio Deniz savaşını kazandı (1823). Bolivar’a karşı komplo hazırlamakla suçlandı ve kurşuna dizildi (M)
İspanyol müzikçisi <1889-Madnd 19601. XX. yy.m ilk yarısında bii-yj** ™ kazandı. Birçok şarkı ve dans müziği (Valencia, Ça C’est Paris, Violetera v.-b.) besteledi. (M)
PADİLLA (Jose Gualberto), porto rikolu şair (San Juan 1829-ay.y. 1896). Santiago di Galızıa ve Barcelona’da okudu. Hikâyeler, elejıleı, yergili şiirler (En el Combate [Savaşta]; Rosas de Pasion [İhtiras Gülleri] v.b.) yazdı. (M)
TAÎÎÎÎJjA lJuan DE)> İspanyol şairi (Sevilla 1468-ay.y. 1522’ye doğr.). Chartreux ta-rıkaü keşişlerindendi. Dante’nin hayranı o-Padilla, iki tasvirî dinî manzume yazdı: El Retablo de la Vida de Cristo (Isa’-ÎV” Hayatîm Anlatan Mihrap Arkalığı) [1505] ve Los Doce Triunfos de los Apos-toles (Havarilerin On iki Zaferi) [1521]. (L) PADİLLA (Juan DE), castillalı soylu (Toledo 1490-Valladolid 1521). Castilla komün-le,;ı.nîİJ^kJa?dlran Kutsal cuntanın basma getirildi (1520). Torrelobaton’da galip gelen Padilla, Villalar’da yenildi, yakalandı (23 nisan 1521) ve ertesi günü boynu vuruldu. (L)
PADİLLA (Lorenzo de), İspanyol tarihçimi <^n*eiLuera’ Malağa 1485’e doğr.- öl. 1540 a doğr.). Roma başpiskoposuydu. Kari V m tarihçisi oldu ve çeşitli eserler yazdı: Catalogo de los Santos de Espana (Ispanya Azizlen Katalogu) [1538]; Cronica de Felipe I (Felipe I Kroniği); Libro de las An-^uedades de Espana (Ispanya Eskiçağı Kitabı) [1669 da yayımlandı] v.b. (M)
PADİLLA (Maria DE), castillalı soylu kadın (1337-Astudillo 1361), Castilla kralı Zalim Pedro nun gözdesi. 1352’de kralın metresi oldu. Kral, ondan olan dört çocuğunu kraliçe Maria ile evliliğinden daha önce dünyaya geldiklerini ileri sürerek, resmen tanıdı. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.