PADIL

Padi yeniden tahta getirildi

PADIL i. (ing, paddle’den). Geme. İki cu veya bir ucu enli, kısa ve ince saplı k rek. H Yandan çarklı gemi. || Bu şekild kİ gemilerin çark kanatlarından her biri. Padıl çark (veya yandan çark), sabit ve; döner kanatları olan gemi çarkı. || Pat çark kanadı, yandan çarklı bir gemin çark kanadı. ][ Padıl kürek, Amerika Yt lilerinin «pirog» adlı sandallarını yürütmı için kullandıkları bir veya her iki ucu pal lı kürek. (Bu kürek sandalın bordasına d yamadan kullanılır.) || Kanada kano’lar (tek ucu palalı) veya «kayak» adı veril sandalları yürütmek için kullanılan kür« (LM)
PADÜ.BOT blş. i. (ing. paddle-boat). E uzun sandal. (Bordasına dayamadan k lamlân çift palalı bir kürekle hareket e rillr.) [M]
PADÎ, Ekron (Filistin) kralı. Asur ki Sargon tarafından M.Ö. 71’de tahta çıka dı, fakat kendi uyrukları tarafından ta tan indirilerek Kudüs kralı Hizkya’ya t lim edildi. Sanherib, Hizkiya’nın ülke:
Foto. LAROVt
ele geçirince, Padi yeniden tahta getirildi (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.