PACİOLİ

Bologna okulu arasında bir bağ kurmuştur. (L)

PACİOLİ (Luca), Luca di Borgo denir. İtalyan matematikçisi (Borgo San Sepolcrc 1445-Roma 1510’a doğr.). 1464’te Venedik t gitti, 1470’te fransisken tarikatına girdi; Perugia, Napoli, Milano, Piza, Bologna Venedik ve Roma’da dersler veıdi. 1494’t( Venedik’te yayımlanan Summa de Arıth metica, Geometria, Proportioni et Prıtpor tionalita (Aritmetiğin, Geometrinin, Oraı ve Orantının özeti) adlı başlıca eserinde çağındaki matematik bilgilerin toplu bir o zetini yaptı. Bu eserin birinci bölümü teo rik ve pratik aritmetikle cebire aynlmıştır İkinci derecede denklemler derinlemesine incelenmiş, bunların çözümleri de akildi kolayca kalacak şekilde üç kuıal halınd< özetlenmiştir. İkinci bölüm yunan geome« risi gibi şekil çizimıne degıl, hesaba daya nan bir geometriye ayrılmıştır. De Divim Proportione (İlâhi Orantı Üzerine) [1496 adlı başka bir eserinde «altın kesit»ı ile çe § itli geometrik çizim problemlerinde bunuı kullanılışını inceledi. Bu eserin şekillerin Leonardo da Vinci çizdi. Pacıolı, ayrıCJ altın kesitin tabiatta ve insan bedeni olçu terindeki rolünü inceledi. Pacıolı batılı ıl
«bircilerle Bologna okulu arasında bir bağ kurmuştur. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.