PACI1ELBEΕ (Johann),

Pachelbel, çağının değişik estetiklerim ustaca bağdaştırdı, ayrıca org parçalarında Kuzey Almanya’nın virtüozluğa kaçan müzik dilinin tersine, sade bir yazı tarzı kullandı. Bu bakımdan daha çok, XVI. yy-ses eserlerine yaklaşan besteci, oda muzığı eserlerinde de daha eski bir tekniği uyguladı.
— Oğlu, WILHELM HIERONYMUS (Erfurt 1685 – Nürnberg 1764), org veya klavsen için Prelüdler, Füg ve Fanteziler besledi. (L)

PACI1ELBEΕ (Johann), alman orgcusu ve bestecisi (Nürnberg 1653-ay.y. 1706) Kaoel-
% yÖ*n,^c‘ii H‘ Schwem^r’in ögrencisfy-du Altdorf üniversitesinde, daha sonra «Gymnasium Poeticumtda okudu. Viyana’
PAC
379
; ’
:
E **9**
‘ ’/Ak Kî
Jeon FACHE
Oelpech’in eseri Cabinet des Estampes, Paris
»İlini ile), sonra Bottâzzo ve P^lumbo’- .Thiu‘”a?a!?acJ,au yer. başlangıç-
öğrenım gördü. Orgculuk ve bestecilik İrm jvf i Vırakoşa (yağmur tanrısı) dan
‘ti, ayrıca çeşitli öğieüci eserler va«m İT? ,adanmış çok eski bir şehirdi, fa-
ı. (M) * eserler yayım- kat İnkalar zamanında tam bir girileme dö-
Şa5aahft«au«
* ssatrsT’i ™SK„‘!,r„ss:îk, “■ss!“î»î;
“eau şatolarının miman ve Göz«’« rılmıştır. (L) seramikler çıka»
latlar okulunda mimarlık Drofesftriı niHH’U«ı>nı<o.m
?eki. .. :nnı çıkardı. (L) 1 roıo- teşkilatlanmasında büyük rol oynadı, ft.)
CCARD (Michel Gabriel) fransız da*i!ı (£ean Nicolas), fransız siyaset a-(Chamonix 1757-ay y. *827)’ 7″ ve 8 ^ 17?i-Thin-le-Moutier, ArdeS’ ‘ Ye 8 a-;„?es 1823>- Jırondenlere katıldı, ekim İTOV >. LAROVSSB ,u
h .oio^ .
bütün
Michoel PACHf*» Sankt Wolfgang kilisesinin mihrap arkalığı
detay
PAC
380
pachycephalus
pachychtla
”erkek
pachypus
pachyta
da katedralin yedek orgculuğunu yaptığı sırada J. K. Kerll ile çalıştı. Eisnach sarayında ve Erfort’ta Predigerkirche’de org çaldı, Wurtemberg dUşesi Sibylle’in çağrısı üzerine 1690’da düşesin sarayına gitti. Sonraları Gotha ve NUmberg’de yaşadı. Sebal-duskirche orgcusu olarak bu şehirde öldü. Yayımlanmış eserleri: Musicalische Sterbens-Gedanken (Müzikli ölümcül Düşünceler) [klavye için döıt koral çeşitleme, 1683]; Musicalische Ergötzung (Müzikli Eğlence) [sürekli bas eşliğinde 2 keman için altı partita, 1691]; çeşitleme» altı şarkı (1699). Elyazması olarak bulunar eserleri: klavsen ve org için süitler ve oda muzığı parçaları, kilise müziği (kantat’lar, motet : 1er). Pachelbel, çağının değişik estetiklerim ustaca bağdaştırdı, ayrıca org parçalarında Kuzey Almanya’nın virtüozluğa kaçan müzik dilinin tersine, sade bir yazı tarzı kullandı. Bu bakımdan daha çok, XVI. yy-ses eserlerine yaklaşan besteci, oda muzığı eserlerinde de daha eski bir tekniği uyguladı.
— Oğlu, WILHELM HIERONYMUS (Erfurt 1685 – Nürnberg 1764), org veya klavsen için Prelüdler, Füg ve Fanteziler besledi. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.