PACCASSÎ. Bk. PACASSi.

iüMSSS*’» ö*ff PTu£
!öTdUkIeri*aş.lt(M)1C,Iann’ ÜZerİnde köse,e
i. (pabuççu’dan pabuççu-tk). Ayakkabı yapma veya satma işi. (M)
Pabuç-luk). So-
ıî.si Jı! ,®,,nnce ayakkabılann çıka-ldığı küçük taşlık. (M)

PACCASSÎ. Bk. PACASSi.
PACCES (Federico Maria), İtalyan iktisatçısı (Napoli 1903). 1938’de profesToldu ve Tormoda ticaret ve sanayi tekniği dersleri vermeğe başladı. Başlıca eserleri: Nostro „5″?p£. de,.,a. Rivoluzione Industriale (Sanayi Devrimi Çağımız) [1939]; Corso di Tecnica industriale e Commerciale (Sanayi (M) Tekniği Dersleri) [1941-1942].
Veya PACCHtAROTTO
(Gıacomo), Italyan ressamı (Siena 1474 -Vıterbo 1539 a doğr.). Siena’daki ayaklanmalara karıştı, iki defa Fransa’ya kaçmak zorunda kaldı. Resimleri (Assisili Aziz freskleri Caterina Co-‘ombinı, Sıena) Perugino’nun, özellikle de B. Fungaı ın etkısındedir. (L)
PACCHİONİ (Antonio), İtalyan hekimi ve
Roa™ami^îl8ïïL,ÎSî?^°.nell^™iIia M»
nırdı.
?„J*abuçlu s*f- Ayağında pabuç olan. II Pabuçtan […] olan: Mahallenin genç kadınlan ve kızlan önlerine bakarak ve san ce-pap“(,u .“yaManyU k,sa adımlar ata… Kfuabaya mahsus oyunlar oynamaktaydılar (Sabahattin Ali).
♦ Pabuçsuz sıf. Ayağında pabuç olmayan.
T «*!’• Pabufsuz kaçmak, telâşla ve ace-yerden uzaklaşmak: Bahriye Nezaretini basmışlar da Bahriye Nazırını ora-[ML]pabuçsuz kaçırmışlar (Kemal Tahir).
s,i ve ‘• <pa*“f’tan pabuç-çu). ‘Vyakkabı yapan veya satan (kimse): Aras-,?■ a u(İu Yunus *Sa vardı (Saba-A II Ayakkabı çıkanlarak girilen •imse yelerde, ayakkabıları bekleyen
iüMSSS*’» ö*ff PTu£
!öTdUkIeri*aş.lt(M)1C,Iann’ ÜZerİnde köse,e
i. (pabuççu’dan pabuççu-tk). Ayakkabı yapma veya satma işi. (M)
Pabuç-luk). So-
ıî.si Jı! ,®,,nnce ayakkabılann çıka-ldığı küçük taşlık. (M)
ACASS1 veya PACCASSt (Nicolaus ranz Leonhard), avusturyalı mimar (Wi-ler Neustadt 1716-Viyana 1790). lmpara-Tiçe Marıa-Theresıa’nın saray başmiraa-Ifdı. Fransız klasısizminin etkisinde kala Y,lyana Hofburg’un yapımında J.N dot un yerim aldı. 1742’ye doğru l.de almağım ile beraber Schönbrunn şatosu-ın iç düzenleme işlerinde çalıştı. Viyana kınlarındaki Het2endorf sarayını ve Fisc-r von Erlach in bandığı imparatorluk tuphanesını de o genişletti. (L)
?RE?AN1US (Latinius), Bor, ®în M-S- rv- yy- latin hatibi, ■somus un dostuydu. Theodosius’un Manus a karşı kazandığı zaferi kutlamak i-
iku o™,iu. (L) ,ler<:k imparatoru öv«

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.