ÖZVERİ

ÖZVERİ blş. i. Yeni. Bir şey uğruna değerli sayılan bir şeyden va/. geçme. Eşanl VED AK AKLIK.
♦ özverili blş. sıf. Yeni, özveri ile hareket eden. Eşanl. FEDAKAR. (M) öZY ALÇIN ER (Adnan), türk hikayecisi (İstanbul 1934). İstanbul Erkek lisesini bitirdi (1955). Sur adlı eseriyle 1964 Sait Faik hikâye armağanını kazandı. Eserleri: Panayır (1960); Sur (1963); Yağma (1971). [M] ÖZYAZICI (Mustafa Halim), türk hattatı (İstanbul 1898- ay.y. 1964). Haseki’de Gül-şeni Maarif rüştiyesini bitirdi, Medresetül-hattatin’e girdi; Haşan Rıza ve Hacı Kâmil Akdik’ten sülüs ye nesih, Hulûsi Efendiden tftlilr, 1. Hakkı AHunbezer’den tuğra ve celî sülüs, Ferid Beyden de divanî meşketti. Divanı Hümayun kaleminde çalıştı. Evkaf matbaasında görev aldı. Güzel Sanatlar akademisine yazı hocası tayin edildi (1946); oradan emekli oldu (1963). Eserlerinden bazıları: İstanbul Ağa camii kuşak yazısı (24 metre); Ankara Maltepe camii kuşak yazısı (41 metre); Rize camii kuşak ve kubbe yazılan; İzmir Ahmetbey camii kuşak ve kubbe yazıları; İstanbul Şişli camii kubbe yazısı. (M)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*