ÖZTOPKAK (Sedat)

Türk Dil kurumunda eski metinler üstünde çalıştı. Eserleri: Dilde Osmanlıca’dan Türkçe’ye, Toplumbilim (1944). [M]

ÖZTOPKAK (Sedat), türk bestecisi (İstanbul 1890 – ay.y. 1942). İlk musiki bilgisini bir mevlevî şeyhinden aldı, özellikle saz eserlerinde büyük başarı sağlamıştır. Uzun süre Dârülelhanda ud dersi verdi. Saz semaileri, şarkıları ve oyun havaları vardır. (M)
„«fam Nimetullah), türk yazan (1880-lstanbul 1957). İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi. Paris’te felsefe okudu. 1910’da Dârülfünunda felsefe ve içtimaiyat öğretim görevlisi, 1928’de müderrisi oldu. Darülfünun yerine üniversite kurulunca liselerde felsefe Öğretmenliği yaptı. Dil devriminden sonra Türkçenin yabancı sözlerden arınması konusunda birçok inceleme ve yazı yayımladı. Türk Dil kurumunda eski metinler üstünde çalıştı. Eserleri: Dilde Osmanlıca’dan Türkçe’ye, Toplumbilim (1944). [M]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.