Özsever, Hüseyin Siret

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Özsever, Hüseyin Siret (d. 1872, İstanbul –
ö. 27 Şubat 1959, İstanbul), siyaset adamı ve
şair.
Mülkiye idadisini bitirdi. Hariciye Nezareti
Mektubi Kalemi ve Nafıa Nezaretinin
Tercüme Kalemi’nde çalıştı. Servet-i Fünun
dergisinde yazmaya başladı ve Edebiyat-ı
Cedide akımının şiir alanındaki başlıca temsilcilerinden
biri oldu. 1900’de İstanbul’daki
İngiliz sefaretine yaptığı bir ziyaretin padişahı
kuşkulandırması üzerine merkezden
uzaklaştınlmak için tahrirat kâtibi olarak
Hısn-ı Mansur’a bugün (Adıyaman) gönderildi.
Daha sonra Mersin üzerinden Mısır’a
kaçtı; oradan da Damat Mahmud Celaleddin
Paşa’nın çağnsına uyarak Paris’e gitti.
1902’de I. Jön Türk Kongresine* katıldı.
1902’de kurulan Osmanlı Hürriyetperveran
Cemiyeti’nin yöneticilerinden oldu. Aynı yıl
bu cemiyetin yayın organına dönüşen Osmanlı
gazetesinin yazı işlerini üstlendi. 1902
sonlarında Yıldız Sarayı’na karşı bir eylem
tasarlamakla suçlanarak Mahmud Celaleddin
Paşa ve Hoca Kadri ile birlikte gıyaben
idama mahkûm edildi. II. Meşrutiyet’in
ilanından (1908) sonra Türkiye’ye döndü.
Bursa vilayet mektupçuluğu, Hazine-i Evrak
müdürlüğü, matbuat müdürlüğü gibi
görevlerde bulundu. 1911’de kurulan Hürriyet
ve İtilaf Fırkası’nm yöneticileri arasında
yer aldı. 1913’teki Bâbıâli Baskmiyla İttihat
ve Terakki iktidarı ele geçirince Avrupa’ya
kaçtı. Mondros Mütarekesi’nden
(1918) sonra İstanbul’a döndü ve bir süre
öğretmenlik, matbuat müdürlüğü yaptı.
Ömer Senih takma adıyla yayımladığı ilk
şiirlerinde öbür Edebiyat-ı Cedide şairleri
gibi sözcük oyunlarına ve süslü deyişlere
önem verdi; aşk, kadın, aile, doğa, gurbet
gibi konulara eğildi. Ama daha sonra yalın
bir dil kullandı ve hece ölçüsüne yöneldi.
Leyal-i Girizan (1904), Bağbozumu (1928),
Kıvılcımlı Kül (1937), Kavgalar (1942) başlıca
yapıtlarıdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.