özsermaye

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özsermaye, işletme sahip ya da ortaklarının
sermaye olarak yatırdıkları varlıkların
toplamı. İşletmenin faaliyete geçmesinden
sonra dönem sonunda işletmede bırakılan
kârlarla sermaye artırımı için yapılan katkı
özsermayeyi artına öğeler arasındadır. Aynca
yedek akçeler ve işlevi kalmamış karşılıklar
da özsermaye içine girer. Özsermaye işletme
bilançosunun pasif tablosuna yazılarak
aktif ve pasif tablolar arasındaki denklik
sağlanır. Böylece özsermaye işletmenin net
varlıklan ile borçları arasındaki farkı gösterir.
Bir dönemde ortaya çıkan kâr ya da
zarar özsermayedeki değişiklikle ifade edilebilir.
Dönem sonu özsermayesi dönem
başı özsermayesinden büyükse dönem kân,
küçükse dönem zararı söz konusudur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.