ÖZLÜ (Demir), türk hikâyedsi (İstanbul 1935).

Bazı tiplerde (msl. kemirgenler) dölyatağı içten bölmeli gibi olmakla beraber gene de belirgin bir bütün halindedir. (L)

ÖZLÜ (Demir), türk hikâyedsi (İstanbul 1935). İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi. (1959) Avukat oldu. Bunaltı adlı İlk kitabiyle genç nesil arasında varoluşçuluk akımını benimseyen bir hikâyeci olarak tanındı. Soluma adlı kitabiyle 1964 TUrk Dil kurumu hikâye ödülünü kazandı. Eserleri: Bunaltı (1958); Soluma (1963); Boğuntulu Sokaklar (1966). (Bk, EKCÎLTl.
ÖZLÜK i. (öz’den öz-lük). Yeni. Bir şeyin esası, öz hail. (E,ani. MAHİYET.) || Kişi, zat.
— Huk. özlük işleri (veya zat iflerf), genel memur statüsü içinde memurların kişisel özelliklerini ve durumlarını, yine kanunun öngördüğü şekil ve şartlara uygun olarak belirleyen nitelik, yeterlilik, yükselme gibi işlemler. (Bk. ANSİKL.) |j özlük dosyası. Bk. ANSİKL.
— Mat. Bir düzlem eğrinin özlük denklemi, bir düzlem eğrinin R eğrilik yarıçapını s yayına bağlı olarak veren denklem. ![ Bir uzay eğrinin özlük denklemleri, biri uzay eğrinin eğriliğini, öbürü burulmasını, yaya bağlı olarak veren iki denklem. (özlük denklemleri, eğrilerin bir koordinat sistemine bağlı kalmadan incelenmesini sağlar.)
— ansiKL. Huk. özlük işleri, genel olarak memurlar için kullanılan bir terimdir.
Eskiden kullanılan ızat işleri» teriminin karşılığı olan özlük işleri, en geniş anla-mıyle Anayasada ve Devlet Memurları kanununda yer almaktadır. Ayrıca, hâkimler bakımından anayasanın Yüksek Hâkimler kuruluna yetki tanıyan hükmü de, özlük işlerinin, personel işleri anlamında kullanıldığını göstermektedir.
• Devlet Memurları kanununa göre, her devlet memuru, çalıştığı kurumun tuttuğu memur kütüğüne kaydolunacak, her memur için bir numara verilecek, cüzdan düzenlenecek ve bir özlük dosyası tutulacaktır, özlük dosyası, sicil dosyasıyte birlikte devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde, kademe, ilerleme ve derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde başlıca dayanaktır.
4 Sıf. Yeni. İnsan ile ilgili. Esk. Zati. (M)
ÖZMEMEL1LER çoğl. blş. i. Zool. Etenesi olan bütün memelileri, yani memeli hayvan türlerinin büyük çoğunluğunu kapsayan alttakım: Keseliler ve tekdeliklller dışındaki bütün memeliler özmemelllerdendir.
— ANSİKL. özmemelller, iki dölyataklı veya keselilere karşılık, basit bir dölyatağı olan memelilerdir; daima bir eteneleri olduğundan (diğerlerinde yoktur), bunlara eteneliler de denir. Bazı tiplerde (msl. kemirgenler) dölyatağı içten bölmeli gibi olmakla beraber gene de belirgin bir bütün halindedir. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.