Özkan, Mustafa Şeref

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Özkan, Mustafa Şeref (d. Haziran 1885,
Burdur – ö. 10 Eylül 1938, Ankara),
hukukçu ve devlet adamı. Tek parti dönemi
devletçiliğinin uygulayıcılarından dır.
İstanbul Hukuk Mektebini (1909) ve Paris
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1912). Ertesi yıl
İstanbul Hukuk Mektebinde hukuk-ı esasiye
ve idare dersleri müderris muavinliğine,
ardından Konya Hukuk Mektebi müdürlüğüne
atandı. 1914’te İttihat ve Terakkiden
Heyet-i Mebusan’a Konya mebusu seçilerek
İstanbul’a döndü. İstanbul Hukuk Mektebinde
hukuk-ı amme ve idare dersleri
verdi. 1915’te Ticaret ve Ziraat Nezareti
müsteşarı oldu ve öğretim üyeliğinden ayrıldı.
1916’da kurulan Osmanlı Itibar-ı Milli
Bankası’nm(*) kuruluş çalışmalarına katıldı
ve idare meclisinde yer aldı. Talat Paşa’nm
1917’de kurduğu hükümette ticaret ve ziraat
nazırı olarak görev aldı. I. Dünya
Savaşı’nın sona ermesinin ardından Rodos’a,
oradan da Berlin’e gitti (1919).
1921’de Ankara’ya döndü ve Sivas’a temyiz
mahkemesi üyeliğine atandı. Lozan
barış görüşmelerinde danışman olarak görev
aldı. 1923’te Burdur mebusu olarak
TBMM’ye girdi; izleyen üç dönemde de
aynı yerden mebus seçildi. 1926’da Adliye
Hukuk Mektebi’nde hukuk-ı amme ve idare
müderrisliğine getirildi. Ekonomide liberal
politikaların yerini devletçiliğin almasından
sonra iktisat vekilliğine atandı (1930). İsmet
Paşa (İnönü) ve çevresinin savunduğu devletçiliğin
uygulayıcılarından oldu. I. Beş
Yıllık Sanayi Planı hazırlıklarının başladığı
1932’de, devletçi politikalarına karşı gelişen
tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.