Özi Eyaleti

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Özi Eyaleti, s îl îs t r e e y a l e t î olarak da
bilinir, Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’in
kuzeyinde kalan sınır eyaleti. Osmanlılarca
Özi olarak bilinen Dinyeper ile Dinyester
arasındaki Özi Kırını kapsadığından bu adla
anılmıştır.
1484’te Kilya (Kilij a) ve Akkerman kalelerinin
alınmasından ve Özi Kırı topraklarının
Osmanlı sınırlarına katılmasından sonra,
bölge bir sancak olarak Rumeli Eyaleti’
ne bağlandı. 16. yüzyıl ortalarına doğru,
Avrupa’daki Osmanlı eyaletlerinin dördüncüsü
(öbürleri Rumeli, Budin, Temeşvar)
olarak yeniden düzenlendi. Merkeze bağlı
olan eyaletin sancakları Özi (Oçakov), Akkerman
(bugün Belgorod-Dnestrovski, Ukrayna
SSC), Bender (Benderi) ve Niğbolu’ydu
(bugün Nikopol). Paşa sancağı Özi,
Karakerman ve Uzunkale adlarıyla da biliniyordu.
17.yüzyıl başlarında sınırları güneybatıda
Tuna’ya kadar genişleyen eyalet,
Silistre olarak anılmaya başladı. Eyaletin
beylerbeyliğine genellikle vezir rütbesinde,
savaş ve yönetim deneyimli devlet adamları
atanırdı.
Çehrin (Çigirin) yenilgisinden (1681) sonra
Dinyeper Irmağının kuzey kıyıları Ruslara
bırakılınca eyaletin güvenliği tehlikeye girdi.
Ruslarca 1737’de işgal edilen bölge ertesi
yıl geri alındı.
Azak Kalesi’nin Ruslara geçmesinden sonra
Özi Kalesi’nin stratejik önemi daha da
arttı. Osmanlı-Rus Savaşı (1768-74) sonunda
Küçük Kaynarca Antlaşması’yla (1774)
eyalet topraklarının büyük bölümü Rusya’
ya bırakıldıysa da Özi ve Hacıbey (Odessa)
OsmanlIlarda kaldı. Dinyester Irmağını sınır
olarak belirleyen Yaş Antlaşması’ndan
(1792) sonra Özi Kalesi de Ruslara geçti.
Kalan topraklar Silistre adıyla küçük bir
eyalet olarak yeniden örgütlendi. Daha
sonra Silistre, Vidin ve Niş eyaletleri birleştirilerek
1864’te Tuna Vilayeti kuruldu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.