özetken

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özetken, e n t r e n s e k f a k t ö r ya da iç s e l
e t k e n olarak da bilinir, mideden salgılanan
ve Bn vitaminiyle birleşerek, bu vitaminin
bağırsaklarda emilmesini sağlayan mukoprotein.
Dışarıdan alman ve önceleri ekstrensek
faktör (özdışı ya da dışsal etken) olarak
adlandırılan B12 vitaminini etkileyerek alyuvarların
gelişmesini sağladığı ve vücudun
içinde üretildiği için özetken olarak adlandırılmıştır.
Özgecilik, a l t r u İz m olarak da bilinir, etikte,
ahlaki eylemin amacının başkalarının
iyiliği olduğunu öne süren kuram. Latince
alter (başkası) sözcüğünden türetilen Fransızca
altruisme sözcüğü ilk kez 19. yüzyılda
Auguste Comte tarafından kullanılmış ve
genel olarak benciliğin (egoizm) karşıtı bir
terim anlamını kazanmıştır. Bir eylem kuramı
olarak geçerliliği “iyi”nin nasıl yorumlandığına
bağlıdır. Terim haz ve acının
olmaması anlamında alındığında, özgeciliği
savunanlar ahlaki eylemde bulunan kişinin
başka insanların hazlarını artırmak ve acılarını
azaltmak yolunda bir yükümlülüğü
olduğunu öne sürerler. Yaşamın amacı
olarak mutluluğun alındığı durumda da aynı
yaklaşım geçerli olacaktır. Ama bazı eleştirmenler
bu yaklaşım karşısında şu soruyu
sorarlar: Eğer kişinin kendi mutluluğunu
sağlamak yolunda ahlaki bir yükümlülüğü
yoksa o zaman neden başkalarının onun
mutluluğunu sağlamak yükümlülükleri bulunsun?
Ayrıca, kısa dönemdeki acıyla uzun
dönemdeki iyinin arasındaki çatışmalara,
özellikle de eylemde bulunanla bu eylemden
yararlanan kişilerin “iyi”ye ilişkin anlayışlarının
çakışmadığı duruma dikkati çeken
eleştiriler ileri sürülmüştür.
Herbert Spencer ve Leslie Stephen gibi
bazı İngiliz yararcı düşünürleri, hem özgeciliğin,
hem de benciliğin temeli olan “ben”le
“başkaları” arasında ayrım yapılmasına karşı
çıktı. Onlara göre ahlaki eylemin amacı
toplumun refahıydı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.