özel okul

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özel okul, kişiler ya da özel hukuk tüzel
kişileri tarafından devletin gözetim ve denetimi
altında açılan, eğitim giderlerinin tümünün
öğrenci velilerince karşılandığı okul.
Türkiye’de özel okulların başlıca türleri
Türk vatandaşları tarafından ulusal yasalar
çerçevesinde açılan özel okullar, Lozan
Antlaşması (24 Temmuz 1923) uyarınca
Müslüman olmayan azınlıkların üyelerince
açılan özel okullar, öteki uluslararası antlaşmalar
uyarınca açılan yabancı okullar ve
gene uluslararası antlaşmalar gereğince açılan
uluslararası okullardır. Özel Türk okulları,
Anayasa ve 625 sayılı Özel Öğretim
Kurumlan Kanunu uyarınca resmî okullarla
aynı amaçlara yönelmek zorundadırlar.
Anayasa uyarınca özel yükseköğretim kurumu
açma yetkisi Türkler tarafından kurulmuş
vakıflara aittir. Günümüzde bu düzenleme
çerçevesinde etkinlikte bulunan tek
özel yükseköğretim kurumu Bilkent Üniversitesi’dir.
Türk özel okullan genellikle
kısmen yabancı dille eğitim yapmaktadırlar.
1988- 89 öğretim yılında, değişik düzeylerde
583 özel okulda 134.437 öğrenci öğrenim
görüyor ve 7.685 öğretmen ders veriyordu.
Aynı öğretim yılında 47 Ermeni, 30 Rum, 6
Musevi okulu olmak üzere toplam 83 azınlık
okulu, 34 yabancı özel okul ve iki
“uluslararası” okul vardı; azınlık okullannda
5.153, yabancı okullarda 11.147 öğrenci
bulunuyordu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.