özel mahkeme

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özel mahkeme, genel mahkemelerin dışında,
belirli uyuşmazlıklara bakmak için özel
yasalarla kurulmuş mahkeme. Bir yerde
ayrı özel mahkeme kurulmamışsa, o özel
mahkemenin işlerine genel mahkemeler
bakar. Her özel mahkemenin kendi özel
yargılama usulü bulunur; gerektiğinde Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
(HUMK) hükümleri de uygulanır. Özel
mahkemelerin hepsi ilk derece mahkemesi
olduğundan, temyiz mercii genel mahkemelerde
olduğu gibi Yargıtay’dır.
Özel mahkeme türlerinin başında iş davalanna
bakan iş mahkemeleri gelir. Öteki
özel mahkeme türlerinden tapulama mahkemeleri,
Tapu Kanunu’nun uygulanmasıyla
ilgili dava ve işlere bakar. Kadastro ve
Tapu Tahriri Kanunu’nun uygulanmasıyla
ilgili uyuşmazlıkları çözmek için kurulan
kadastro mahkemelerinin 1950’de kaldırılözel
okul 324
masından sonra, bu alanda süren işlere
asliye mahkemelerince bakılması kararlaştırıldı.
Geçmişte Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
kapsamına giren davalara ve işlere,
toprak mahkemesi sıfatıyla genel mahkemeler
bakardı. Toprak mahkemeleri 1973’te
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’yla
kaldırıldı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.