özdirenç

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özdirenç, birim kesitli ve birim uzunlukta
bir iletkenin direnci. Her malzemenin kendine
özgü bir niteliği olan özdirenç, çeşitli
malzemeleri elektrik akımını iletme yeteneklerine
göre karşılaştırmaya olanak sağlar.
İyi iletkenlerin özdirençleri küçüktür.
Özdirenç p(ro) harfi ile simgelenir. Direnci
R, kesiti A ve uzunluğu / olan bir
iletkenin özdirenci p — RA/l eşitliği ile
verilir. Metre-kilogram-saniye (MKS) birimler
sisteminde direnç birimi ohm, alan
birimi m2, uzunluk birimi de m olduğundan,
özdirenç birimi ohm-metre’dir. Uzunluk cm
ile, alan cm2 ile ölçüldüğünde özdirenç de
ohm-santimetre birimiyle verilir.
Sert çekme bakır gibi çok iyi bir elektrik
iletkeninin 20°C sıcaklıktaki özdirenci
1,77 x 10-8 ohm-metredir (1,77 x 10~6
ohm-santimetre). Buna karşılık yalıtkanların
özdirençleri 1012-1020 ohm-metre arasındadır.
Özdirencin değeri malzemenin sıcaklığına
da bağlıdır. Özdirenç değerlerini veren
tablolarda genellikle 20°C sıcaklıktaki değerler
belirtilir. Metalik iletkenlerin özdirençleri
genellikle sıcaklık yükseldikçe artar;
buna karşılık yarıiletkenlerin (örn.
karbon ve silisyum) özdirençleri sıcaklık
yükseldikçe azalır.
Öziletkenlik özdirencin tersidir. MKS birimler
sisteminde öziletkenlik birimi siemens/
metre, yani amper/volt x metre’dir
(siemens yerine mho birimi de kullanılır).
İyi iletkenlerin öziletkenlikleri yüksek,
özdirençleri düşüktür; iyi yalıtkanların (dielektrik)
özdirençleri yüksek, öziletkenlikleri
düşüktür. Yarıiletkenler ise öziletkenlik ve
özdirenç değerleri bakımından iletkenler ile
yalıtkanlar arasında değerlere sahiptir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.