Özden, Celal Muhtar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Özden, Celal Muhtar (d. 1865, İstanbul –
ö. 26 Ekim 1947, İstanbul), frengi ve deri
hastalıkları üzerine çalışmalarıyla tanınan
hekim. Akil Muhtar Özden’in ağabeyidir.
Mekteb-i Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) ve
Celal Muhtar Özden
Ana Yayıncılık Arşivi
1887’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri
Tıbbiye) bitirdi. 1889’da dermatoloji
ihtisası için Paris’e gönderildi. St. Louis
Hastanesi’nde dönemin ünlü deri hastalıkları
ve frengi hekimlerinin yanında asistan
olarak çalıştı. 1890’da trikofiton adlı mantarın
el ve ayak parmakları arasında yol açtığı
321 özdeyiş
bir hastalığı saptadı ve tedavisi için yeni bir
yöntem geliştirdi. Bulgularını De la trichophytie
des régions palmaire et plantaire
(1892; El Ayası ve Ayak Tabanlarındaki
Trikofiton Enfeksiyonu Üzerine) adıyla yayımladı.
Bu buluşu ile adı dünya tıp literatürüne
geçti ve Paris Deri Hastalıkları Cemiyeti’ne
onur üyesi seçildi.
1893’te İstanbul’a dönerek Mekteb-i Tıbbiye-
i Şahane’de ve Mekteb-i Tıbbiye-i
Mülkiye’de (Sivil Tıbbiye) “emraz-ı cildiye
ve efrenciye” (deri hastalıkları ve frengi)
muallimi oldu. Aynı yıl saray hekimi olarak
görevlendirildi. Türkiye’de ilk bakteriyoloji
laboratuvarı olan Bakteriyolojihane-i Şahane’nin
açılmasına ön ayak oldu. Meşrutiyet’in
ilanından (1908) sonra askerlikten
ayrılarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nde (Kızılay)
müfettiş-i umumi (genel müfettiş)
olarak görevlendirildi (1913). 1918’de kurulan
Ahmed İzzet Paşa kabinesinde bir ara
iaşe nazırlığı yaptı. Öbür yapıtları arasında
Frengi Makâlatı (1899); Nature mycosique
de certaines lésions dysidrosiformes (1935;
Mantara Benzeyen Dizidrozlu Lezyonlar)
sayılabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.