Anasayfa » wiki » özbenlik

özbenlik

özbenlik, kendi algıladığı biçimiyle kişinin
“ben”i. Modern psikolojide özbenlik kavramı
eski ruh kavramlarının yerini almıştır.
Freud, Adler, Jung, Allport, Horney, Rogers,
May ve Maslow gibi birçok psikoloji
bilgininin kişilik kuramlarında odak noktasını
oluşturur.
Jung’a göre özbenlik gerek kapsam, gerek
yoğunluk bakımından benliği(*) (ego) daraltan,
bilinçli ve bilinçdışı öğelerin oluşturduğu
bir bütündür. Özbenliğin olgunlaşması,
sağlıklı kişiliğin hedefi olan bireyleşme
sürecinin kendisidir.
Rogers’ın kuramında kişinin davranışları
ve dünyayla ilişkisi, kendini nasıl kavradığına
bağlıdır. Terapi sırasında gerçek anlamda
iyileşme de, ancak bireyin özbenlik
kavramının değişmesiyle olanaklıdır.
Özbenliği, taşıdığı potansiyel güçle canlılık
kazanan dinamik bir varlık olarak gören
May’in yaklaşımı da benzer biçimde varoluşçudur.
Maslow’un kendini gerçekleştirme
kuramı ise, gereksinmelerden oluşan bir
hiyerarşiye dayanır ve kişinin en yüksek
kapasitesi ya da doygunluk noktası vurgulanır.
Ayrıca bak. hümanist psikoloji.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.