Özbekkan, Suphi Ziya

Özbekkan, Suphi Ziya

- in wiki
1
0

Özbekkan, Suphi Ziya (d. 25 Şubat 1887,
İstanbul – ö. 19 Temmuz 1966, Ankara),
son dönemin, geleneklere bağlı büyük bestecilerinden.
Darülelhan’m kuruculanndan besteci Ziya
Paşa’nın (1849-1929) oğludur. Ünlü kemençeci
Vasil’den ders aldı. Daha sonda Rauf
Yekta, Ali Rifat Çağatay, Nevres Bey gibi
ünlü kişilerden yararlandı. Hacı Kirami
Efendi ve Levon Hancıyan’dan klasik Türk
müziği meşk etti. 1911’de Hukuk Mektebi’
ni bitirdikten sonra bir süre bankacı olarak
çalıştı. 1930-43 arasında Türkiye’nin Kahire,
Roma ve Londra büyükelçiliklerinde
ticaret danışmanlığı görevinde bulundu.
Ankara’ya dönünce devlet kurumlarmda
memurluğunu sürdürdü; 1943-45 arasında
Ankara Radyosu’nun müdürlüğünü yaptı.
1952’de devlet memurluğundan emekliye
ayrıldıktan sonra 1961’e değin Ankara Radyosu’nda
sanat danışmanlığı yaptı ve stajyer
sanatçılara üslup dersleri verdi.
Beste yapmaya kırk yaşından sonra başlayan
Özbekkan o dönemin popüler bestecilerinin
tersine, geleneklerle bağlarını koparmadan,
ama tümüyle kişisel bir üslup yaratmayı
da başararak yalnızca sözlü yapıtlar
besteledi. Altmış yapıtından 40’ı şarkıdır.
Aynca beste, ağırsemai, yürüksemai, köçekçe,
divan, koşma, ilahi, gülbank gibi
formlarda da ürün vermiştir. Başlıca şarkılan
arasında “Bahçenizde sümbül olsam,
sevdiğiniz bir gül olsam” (kürdilihicazkâr),
“Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne
hacet yine bülbül” (kürdilihicazkâr), “Dökülmüş
zambak gibi” (uşşak), “Gücendi
biraz sözlerime, münfail oldu” (uşşak),
“Her şey bu zaman evinde nâçâr geçer”
(uşşak), “Feryad ediyor bir gül için bülbül-i
şeyda” (hüseyni), “Titrer yüreğim her ne
zaman yâdıma gelsen” (muhayyer), “Semt-i
dildare bu demler güzerin var mı sabâ”
(saba), “Dönsek mi bu aşkın şafağından,
gitsek mi ekalim-i leyale” (müstear) sayılabilir.
“Dün gece ye’s ile kendimden geçtim”
dizesiyle başlayan hicaz divanı da önemlidir.

About the author

olo

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

TARN-ET-GARONNE,

Fransa’da (Midi-PyrĞnĞes bölgesi) dâpartement, 3 718 km2; 200