Özbek hanlıkları

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Özbek hanlıkları, 19. yüzyılda Rusya’nın
denetimi altına ^girmeden önce Maveraünnehir’e
(bugün Özbekistan SSC’de) egemen
olan üç hanlık. Buhara ve Hive (Harezm)
hanlıkları, 15. yüzyılın sonuyla 16. yüzyılın
başında Maveraünnehir’in denetimini Timurlulardan
ele geçiren Şeybani hanedanının
iki ayn kolu tarafından kuruldu. Buhara,
Şeybanilerden sonra sırasıyla Astrahanlılann
ve Mangıtlann eline geçti. Hokand
Hanlığı 18. yüzyıl ortalannda kuruldu.
1860’larda ve 1870’lerde bütün bölge Ruslann
denetimi altına girdiyse de, hanlar 1917
Sovyet Devrimi sonrasına değin, kâğıt üzerinde
de olsa egemenliklerini korudular.
Ayrıca bak. Özbekistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.