Oxford English Dictionary

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Oxford English Dictionary, The (OED)
(Oxford İngilizce Sözlüğü), tarihsel ilkelere
göre hazırlanmış kapsamlı ve yetkin İngilizce
sözlük. 1933’te 12 cilt ve bir ek cilt olarak
yayımlanan sözlük, 12. yüzyıl ortasından
sonra kullanılan bütün İngilizce sözcükleri
kapsamayı hedefleyen ve 1884-1928 arasında
10 cilt olarak basılan A New English
Dictionary on Historical Principles’m
(NED-Tarihsel İlkelere Dayalı Yeni İngilizce
Sözlük) düzeltilmiş ve güncelleştirilmiş
basımıydı. Tanımlar ortaya çıkış tarihine
göre sıralanmış ve İngilizce kaynaklardan
yaklaşık 5 milyon alıntıyla zenginleştirilmişti.
1933 basımında da belirtildiği gibi, sözlüğün
amacı “bilinen en eski kayıtlardan
bugüne İngilizcenin dağarcığını oluşturan
sözcükleri alfabetik sırayla ve biçimsel yapılan,
anlamlarındaki değişim ve kökenleri
üzerine bütün bilgilerle birlikte sunmak”tı.
Sözlük çalışmalarına 1857’de Filoloji Derneği
(Londra) tarafından başlandı. Basım
için 1878’de Oxford Clarendon Press’le
ilişkiye geçilerek Mart 1879’da anlaşma
imzalandı. Filoloji Derneği başkanı James
Murray’nin 1879’da yayın yönetmenliğine
getirilmesiyle de yayın hazırlıkları başladı.
Murray’nin yönetmenliği döneminde, sözlüğün
yaklaşık yarısını oluşturan A-D, H-K,
O, P ve T ciltleri tamamlandı. Murray’den
sonra yayın yönetmenliğine sırasıyla Henry
Bradley, William Alexander Craigie ve
C. T. Onions getirildi.
12 ciltlik ilk çalışmanın ve 1933’te çıkarılan
ekin küçük puntoyla yayımlanan iki ciltlik
basımı 1971’de The Compact Edition o f the
Oxford English Dictionary (Oxford İngilizce
Sözlüğünün Kompakt Basımı) adıyla
yayımlandı. İngilizceye OED’nin hazırlanmasından
sonra giren sözcükleri kapsayan
dört ciltlik A Supplement to the Oxford
English Dictionary’nin (1972-86; Oxford
İngilizce Sözlüğüne Ek) hazırlıklarına
1955’te R. W. Burchfield’in yönetmenliğinde
başlandı ve yapıt Clarendon Press tarafından
yayımlandı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.