Oxford / AstraZeneca COVID-19 aşısı: bilmeniz gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü İmmünizasyon Uzmanları Stratejik Danışma Grubu (SAGE), Oxford / AstraZeneca COVID-19 aşısının (AZD1222) kullanımı için geçici öneriler yayınladı. 

Bu makale, ara tavsiyelerin bir özetini sunmaktadır; rehberlik belgesine buradan erişebilirsiniz . 

İlk önce kim aşı olmalıdır?

Aşı kaynakları sınırlı olmakla birlikte, yüksek maruziyet riski taşıyan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş ve üstü olanlar dahil olmak üzere yaşlı insanlara öncelik verilmesi önerilir.

Ülkeler, hedef grupların önceliklendirilmesi için kılavuz olarak DSÖ Önceliklendirme Yol Haritası’na ve DSÖ Değerler Çerçevesine başvurabilir .

Aşıyı başka kim alabilir?

Aşılama, obezite, kardiyovasküler hastalık, solunum hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere şiddetli COVID-19 riskini artırdığı belirlenen komorbiditeleri olan kişilere önerilir. 

HIV veya otoimmün hastalıklarla yaşayan veya bağışıklığı zayıflamış kişiler için daha fazla araştırma yapılması gerekmesine rağmen, bu kategoride yer alan ve aşılama için önerilen grubun bir parçası olan kişiler bilgi ve danışmanlık aldıktan sonra aşılanabilir. 

Geçmişte COVID-19 geçirmiş kişilere aşı önerilebilir. Ancak bireyler, aşıya daha acilen ihtiyaç duyanların ilk önce başlamasına izin vermek için kendi COVID-19 aşılamalarını SARS-CoV-2 enfeksiyonu zamanından itibaren altı aya kadar ertelemek isteyebilirler.

Emziren kadınlara, aşılama için öncelik verilen bir grubun parçası iseler, aşı önerilebilir. DSÖ, aşılamadan sonra emzirmenin kesilmesini önermemektedir. 

Hamile kadınlar aşı olmalı mı?

Hamilelik kadınları şiddetli COVID-19 açısından daha yüksek risk altına sokarken, hamilelikte aşı güvenliğini değerlendirmek için çok az veri mevcuttur. 

Hamile bir kadına aşı yaptırmanın yararı, potansiyel aşı risklerinden ağır basarsa, hamile kadınlar aşıyı alabilir. 

Bu nedenle, SARS-CoV-2’ye maruz kalma riski yüksek olan hamile kadınlar (örn. Sağlık çalışanları) veya ciddi hastalık risklerini artıran komorbiditeleri olan, sağlık uzmanlarına danışarak aşı yapılabilir.

Aşı kimler için tavsiye edilmez?

Aşının herhangi bir bileşenine şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan kişiler bunu almamalıdır.

Daha ileri çalışmaların sonuçlarına kadar 18 yaşından küçükler için aşı önerilmemektedir.

Önerilen doz nedir?

Önerilen doz, 8 ila 12 hafta aralıklarla kas içine (her biri 0,5 ml) verilen iki dozdur. 

Tek bir dozdan sonra uzun vadeli potansiyel korumayı anlamak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Güvenli mi?

Bu aşı henüz WHO tarafından Acil Kullanım Listesi için tavsiye edilmemiş olsa da, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından incelemeye tabi tutulmuş ve sonuç olarak WHO’nun SAGE değerlendirme kriterlerini karşılamaktadır.

EMA, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkındaki verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmiş ve 18 yaş ve üzeri kişilere koşullu pazarlama izni verilmesini önermiştir. 

Güvenli aşı kullanımı konusunda DSÖ’ye bağımsız ve yetkili rehberlik sağlayan bir uzmanlar grubu olan Aşı Güvenliği Küresel Danışma Komitesi, potansiyel olarak uluslararası etkiye sahip şüpheli güvenlik olaylarının raporlarını alır ve değerlendirir. 

Aşı ne kadar etkilidir?

COVID-19’a karşı AZD1222 aşısının, semptomatik SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı% 63.09’luk bir etkinliği vardır.

8 ila 12 hafta aralığında daha uzun doz aralıkları, daha yüksek aşı etkinliği ile ilişkilidir.

Yeni varyantlara karşı çalışıyor mu?

SAGE, ilgili varyantların ayarlarında aşının performansına ilişkin mevcut tüm verileri incelemiştir. SAGE şu anda, bir ülkede virüs varyantları bulunsa bile, DSÖ Önceliklendirme Yol Haritasına göre AZD1222 aşısının kullanılmasını önermektedir. Ülkeler, epidemiyolojik durumlarını göz önünde bulundurarak riskleri ve faydaları değerlendirmelidir.

Ön bulgular, varyantların gözetimi ve değerlendirilmesi için koordineli bir yaklaşıma acil ihtiyacı ve bunların aşı etkinliği üzerindeki potansiyel etkisini vurgulamaktadır. Yeni veriler elde edildikçe, DSÖ önerileri buna göre güncelleyecektir. 

Enfeksiyon ve bulaşmayı önlüyor mu?

AZD1222’nin bulaşma veya viral bulaşma üzerindeki etkisine ilişkin hiçbir önemli veri mevcut değildir.

Bu arada, işe yarayan halk sağlığı önlemlerini sürdürmeli ve güçlendirmeliyiz: maskeleme, fiziksel mesafe, el yıkama, solunum ve öksürük hijyeni, kalabalıktan kaçınma ve iyi havalandırma sağlama.

Daha fazlasını okumak ister misin?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*