Owambo

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Owambo, o v am b o l a n d olarak da bilinir,
Namibia’nın (Güney Batı Afrika) kuzeyinde
coğrafi bölge. Batıda Kaokoland (Kaokoveld),
doğudaysa Kavango bölgesiyle
komşudur. Kuzeyinde Angola’yla sınırı vardır.
Büyük bölümü beyaz kumlarla kaplı
engebesiz ve yarı kurak bir ovadır. Bölgenin
içinden, güney yönünde çoğu kez birbirine
koşut akan düşük eğimli kuru akarsular
(oshana) geçer. Arasıra bölgenin güneyindeki
Etoşa Tuzlasını yağmur suyuyla besleyen
bu akarsulara topluca Cuvelai adı
verilir.
İnanışa göre bölgeye adını veren Uambo
(Angola’daki adıyla Ambo) halkı Afrika’
nın orta kesiminden göç etmiştir. Yedi
kabileden oluşan bu halk, Namibia nüfusunun
yaklaşık yarısını oluşturur.
Lutherci Finli misyonerler Owambo’ya
1870’te ulaştılar, daha sonra Anglikan ve
Katolik misyonerler geldi. Özellikle Finli
misyonerler bölgede hastaneler ye kiliseler
kurdular. Bölge 1884’te Alman İmparatorluğu’na
katıldı. Almanların I. Dünya Sava şı’nda yenilmesi üzerine bölge, Güney Batı
Afrika’nın kalan bölümüyle birlikte Güney
Afrika tarafından yönetilen bir mandaya
dönüştürüldü. Owambo’da ve Angola’nın
güneyinde Güney Afrika’nın manda üzerindeki
sürekli siyasal denetimine karşı çıkan
Güney Batı Afrika Halkı Örgütü (SWAPO)
ile Güney Afrika kuvvetleri arasındaki çarpışmalar
1960’ların sonlarıyla 1980’ler arasında
Owambo’da yoğunlaştı.
Bölgeden geçen ana karayolu Owambo’yu
Angola’ya ve güneydoğudaki bakır ve kurşun
madenciliği merkezi Tsumeb’e bağlar.
Nüfus daha çok Angola sınırı boyundaki
ortakuzey kesiminde yoğunlaşır. Oshakati,
Ondangwa, Oshikango ve Ombalantu
önemli yerleşim merkezleridir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.