Ovacık

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ovacık, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Tunceli
iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba.
Yüzölçümü 1.538 km2’dir. Doğuda Pülümür
ilçesi ve Merkez ilçe, güneyde Hozat,
güneybatıda Çemişkezek ilçeleri, batı ve
kuzeyde de Erzincan iliyle çevrilidir.
İlin kuzeybatı kesiminde yer alan Ovacık
alan açısından Tunceli’nin en büyük ilçesidir.
İlçe topraklannın kuzey ve batı ke-
Ovacık’tan bir görünüm, Tunceli
Anadolu Yayıncılık Arşivi
simini Munzur Dağlan(*), güneyini ise
Karaoğlan Dağı engebelendirir. İlçenin kuzey
ve batıdaki doğal smınnı oluşturan
Munzur Dağları, Ovacık kasabasının batısında
yer alan Ziyarettepe’de 3.071 m’ye
ulaşır. Bu dağların doğu ve güney yamaçlanndan
kaynaklanan akarsular Ovacık çöküntü
ovasında birleşerek Munzur Suyunu
oluşturur. Dağlann yüksek kesimlerinde
hayvancılık açısından önem taşıyan yaylalar
vardır.
Halkının büyük bölümü kırsal kesimde
yaşayan ilçede ekonomik yaşam hayvancılığa
dayanır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan
yetiştirilen ilçede bir boğa deposu kurulmuştur.
Bitkisel üretim yerel gereksinmeyi
bile karşılayamayacak düzeydedir. Az miktarda
tahıl, baklagiller, patates, elma ve
armut yetiştirilir. Türkiye’nin en büyük
ulusal parkı olan Munzur Vadisi Milli
Parkı’nm büyük bölümü ilçe sınırları içindedir.
Ulusal park alanı içinde yıllık üretim
kapasitesi 200 bin adet olan bir alabalık
üretme istasyonu kurulmuştur. İlçeye özgü
başlıca el sanatı ince halı dokumacılığıdır.
1514’te Osmanlı topraklarına katılan yöre,
19. yüzyıl sonlarında Mamuretü’l-Aziz
(Elazığ) vilayetinin Dersim sancağına bağlı
bir kaza olarak yönetiliyordu. Adını verdiği
ovada, Munzur Suyu vadisinin kuzey kenannda
kurulmuş olan ilçe merkezi küçük ve
kırsal bir yerleşmedir. 1938’den soiıra kısa
bir süre Mareşalçakmak adıyla anılan Ovacık
kasabası, il merkezi Tunceli’ye 61 km
uzaklıktadır.
Ovacık Belediyesi 1937’de kurulmuştur.
Nüfus (1985) ilçe, 18.454; kasaba, 2.996.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.