Anasayfa » wiki » Ouachita Jeosenklinali

Ouachita Jeosenklinali

Ouachita Jeosenklinali, Kuzey Amerika’
nın güney kıyıları boyunca, Mississippi’den
Meksika’nın doğusuna kadar uzanan bölgelerde,
Paleozoyik (Birinci) Zamanda (y.570-225 milyon yıl önce) çökelen kayaçlar
kuşağından oluşan ve yerkabuğunda doğrusal
sürekliliği bulunan çukurluk. Kuşağın
büyük bölümü daha genç kayaçların altında
kalmıştır; ama Arkansas ve Oklahoma’daki
Ouachita Dağları ile Texas’in batısındaki
Marathón yükseltisinde kuşağın bazı yüzey
oluşumlarına rastlanır. Yüzeydeki bölümlerin
en yaşlısı Kambriyen Dönem (y. 570-500
milyon yıl önce) kay açlarından oluşur; gençleri
ise Ouachita Dağlarındaki Orta Pensilvaniyen
(Pensilvaniyen Dönem y. 325-280
milyon yıl önce) ve Marathón yükseltisindeki
Geç Pensilvaniyen kayaçlardır. Kambriyen
Dönemden Devoniyen Döneme (y.
395-345 milyon yıl önce) değin ortaya çıkan
kayaçlar koyu renkli, silisli şeyllerden, kumtaşlarından
ve çakmaktaşlarından oluşur.
Jeosenklinalin deformasyonu olasılıkla Erken
Paleozoyik Zamanda, jeosenklinalin
gömülü kesimlerinde başlamış, -kenar bölümleri
ise ancak, Ouachita Dağlarında Geç
Pensilvaniyen, Marathón yükseltisinde ise
Erken Pensilvaniyen dönemlerde biçim değiştirmiştir.
Eldeki bilgilere göre deformasyon
jeosenklinalin iç bölümlerinden kuzeye,
kenar bölgelere doğru ilerlemiştir. Ouachita
Jeosenklinali, Apalaş Jeosenklinalinin
güney uzantısı olarak kabul edilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.