oturum

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

oturum, c e l s e olarak da bilinir, resmî
kurullann gündemlerindeki konuları görüşerek
karara bağlamak için yaptıkları
toplantı.
Yasama meclisinin belli bir günde yaptığı
toplantıya (birleşim) ara verildiği durumlarda
tek tek bölümlere oturum denir. Ara
verilmezse birleşim tek oturumdan oluşur.
Yasama meclisi oturumlarını başkan ya da
bir başkan vekili yönetir ve görüşme düzenini
sağlayıcı önlemleri alır. Tersine karar
verilmediği durumlarda oturumlarda açıklık
ilkesi geçerlidir. Görüşmeler tutanağa geçirilir
ve tam olarak yayımlanır.
Mahkemelerdeki duruşmalar da kanıtların
ortaya konması ve tartışılması sürecinin
uzun zaman alması nedeniyle değişik günlerde
yapılan oturumlara (celse) bölünebilir.
Yönetim organı içersinde yer alan kurullann
(örn. belediye meclisi, kamu kumullarının
yönetim kurullan) toplantılannı kurul
başkanı yönetir. Toplanma yeter sayısı her
kurulun kendi statüsüyle belirlenir. Bazı
istisnalar dışında bu kurullann oturumlan
kapalı yapılır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.