Anasayfa » wiki » Oturan Boğa

Oturan Boğa

Oturan Boğa, İngilizce s it t in g b u l l , Yerli
adı t a t a n k a iy o t a k e (d. y. 1831, Grand
Irmağı yakınlan, Dakota Topraklan – Ö.15
Aralık 1890, Grand Irmağı kıyısı, Güney
Dakota, ABD), Titan Dakotalarmm reisi.
Beyazlann saldırıları karşısında Büyük
Ovalar’da yaşayan bütün Dakota kabilelerini
yönetimi altında birleştirmiştir.
Göçebe ve savaşçı bir kabile olan Hunkpapa
Dakotalanndandır. Genç yaşta Güçlü Yürek savaşçılarının önderi oldu. Ardından
kabilenin refahıyla ilgilenen bir grup olan
Sessiz Yiyenlere katıldı. Beyazlarla ilk kez
Haziran 1863’te, “Minnesota Katliami’ndan
sonra ABD ordusunun Santi Dakotalanna
karşı misillemeye girişmesi üzerine
başlayan çarpışmalarda karşı karşıya kaldı.
Sonraki beş yıl boyunca Dakotalann avlanma
alanlanna saldıran ABD ordusuyla sık
sık çatışmaya girdi. Cesareti ve bilgeliği
sayesinde yaklaşık 1867’de bütün Dakota
halkının reisi durumuna geldi.
1870’lerde Black Hills’de altın bulununca
yöreye hücum eden beyazlar, II. Laramie
Kalesi Antlaşması (1868) uyannca Yerlilere
bırakılan toprakları istila ettiler. 1875’in
sonlannda Dakotalara, 31 Ocak 1876 tarihine
değin kendilerine ayrılan alanlara yerleşmezlerse
ABD’nin düşmanı sayılacakları
bildirildi. Bu emre uymayı reddeden Oturan
Boğa, General George Crook Mart
1876’da Yerlilere karşı harekete geçince,
Dakotalan, Şayenleri ve Arapaholann bir
bölümünü ABD birliklerine karşı savaşmak
üzere Montana Topraklarindaki kampında
topladı. 17 Haziran’daki Rosebud Çarpışmasinın
sonunda Crook’un birlikleri geri
çekilmek zorunda kaldı. Bu çarpışmanın
ardından, bütün Yerli kabileleri kamplarını
Little Bighorn Irmağı vadisine taşıdı. 25
Haziran’da Little Bighorn’daki Yerlilere
karşı saldınya geçen George Armstrong
Custer yenilgiye uğradı ve komutasındaki
bütün askerler öldürüldü. Dakotalar bu
çarpışmayı kazandılarsa da, beyazların hızla
yayılması karşısında başlıca geçim kaynaklan
olan buffalolann soyu tükenmeye başlayınca
yaşamlannı sürdüremez hale geldiler.
Sonunda birçok Dakota açlık karşısında
teslim oldu. Oturan Boğa Mayıs 1877’de
adamlanyla birlikte Kanada sınınnı geçtiyse
de artan baskılar karşısında 1881’de teslim
olmak zorunda kaldı. 1883’ten sonra Standing
Rock’ta yaşamaya başladı ve 1885’te
Buffalo Bill olarak tanınan William Cody’
nin düzenlediği Vahşi Batı gösterisine katılarak
dünya çapında ün kazandı.
1889’dan sonra Dakotalar arasında beyazlan
yok edip eski gelenekleri yeniden
kuracak bir kurtancmm geleceğini telkin
eden “Hayalet Dansı” yaygınlaşmaya başla başladı.
Bunun Dakotalan yeniden ayaklanmaya
yönelteceğinden korkan ABD yetkilileri
elebaşlarım yakalamak için Yerli polisini ve
askerleri harekete geçirdi. Oturan Boğa
kendisini yakalayanlar tarafından öldürüldü
ve Yates Kalesi’ne gömüldü. Cesedi 1953’te
Güney Dakota’daki Mobridge’e taşındı ve
mezarına granit bir sütun dikildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.