Otto I

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Otto I, lakabı b ü y ü k o t t o , Almanca o t t o
d e r g r o s s e (d. 23 Kasım 912 – ö. 7 Mayıs
973, Memleben, Thüringen), 93%6-961 arasında
II. Otto adıyla Saksonya dükü.
936’dan sonra Alman kralı, 962-973 arasında
Kutsal Roma-Germen imparatoru.Sakson hanedanından Heinrich’le (sonradan
Alman kralı I. Heinrich) ikinci karısı
Mathilde’nin oğluydu. 930’da İngiliz kralı
Edward’in (Yaşlı) kızı Edith’le evlendi ve
karısının drahoma olarak verdiği Magdeburg’un
sahibi oldu. Heinrich’in tahtın vârisi
ilan ettiği Otto, babasının ölümünden bir
ay sonra Aachen’da Alman dükleri tarafından
krallığa seçildi (7 Ağustos 936). Aynı
tarihte Mainz ve Köln başpiskoposlarının
elinden taç giydi.
Otto’nun, vasalı olan dükleri güçlükle
denetim altında tutabilen babasının tersine,
tahta çıkar çıkmaz üstünlüğünü ilan etmesi
Franken dükü Eberhard ve Bavyera dükü
Eberhard’la savaşa yol açtı. Durumdan
hoşnut olmayan Sakson soylularının da
Otto’nun üvey kardeşi Thankmar’ın önderliğinde
katıldığı savaş Thankmar’ın ölümü,
Franken dükü Eberhard’ın Otto’nun üstünlüğünü
tanıması, Bavyera dükü Eberhard’ın
ise düklük unvanını yitirmesiyle sonuçlandı.
Çok geçmeden Otto’nun kardeşi Heinrich,
Franken dükü Eberhard’la Lothringenli
Giselbert’in yardımı ve Fransa kralı IV.
Louis’nin desteğiyle ayaklandı (939). Gene
Otto’nun zaferiyle sonuçlanan savaş sırasındada
Eberhard öldü; Giselbert kaçarken boğuldu.
Heinrich ağabeyine boyun eğdiyse
de, 941’de Otto’yu öldürmek üzere düzenlenen
bir komploya katıldı. .Ama komplo
zamanında ortaya çıkarıldı. Öteki komplocuların
tersine bir kez daha bağışlanan ve
bu tarihten sonra kardeşine sadık kalan
Heinrich 947’de Bavyera dükü yapıldı. Öteki
Alman düklükleri de Otto’nun akrabalarına
dağıtıldı.
Otto ülke içinde karşı karşıya olduğu
güçlüklere karşın krallığını güçlendirmeye
ve sınırlarını genişletmeye zaman buldu.
Doğudaki sınır kontluklarının başındaki
Gero ve Hermann Billung’un Slavlar karşısında
kazandıkları başarılar, 937’de Magdeburg’da
SS. Peter, Moritz ve Innocentius
Manastın’mn, 948’de de iki piskoposluğun
kurulmasıyla pekiştirildi. Kuzeyde, Danimarka’da
Hıristiyanlığı yaymak amacıyla
sonuncusu 968’de olmak üzere dört piskoposluk
kuruldu. Ama Otto’nun Bohemya’
daki ilk seferi başarısızlığa uğradı ve Bohemya
prensi I. Boleslav ancak 950’de
Otto’nun üstünlüğünü kabul etti.
Böylece konumunu güçlendiren Otto, Fransa’nın
Lorraine (Lothringen) üzerindeki taleplerine
karşı direnebildiği gibi, Fransa’nın
iç sorunlarında arabuluculuk rolü üstlendi.
Ayrıca Burgonya’yı nüfuz alanı içine aldı.
İtalya kralı II. Berengario’nun hapse attığı
dul İtalya kraliçesi ve Burgonya prensesi
Adelheid’ın yardım talebi üzerine İtalya üzerine
yürüyerek (951) Lombard kralı unvanım
aldı. Ardından ikinci evliliğini Adelheid’la
yaptı. Berengario 952’de İtalya kralı olarak
Otto’ya bağlılık yemini etti.
Otto ilk karısından olan oğlu Liudolf’un
birçok soylunun desteğiyle Almanya’da
başlattığı ayaklanma nedeniyle ilk İtalya
seferini yanda kesmek zorunda kaldı. Almanya’ya
varışında ilk önce Saksonya’ya
geri çekilmeye zorlandıysa da, Liudolf uzun
çarpışmalardan sonra 955’te teslim oldu.
Ardından 954’te Almanya’yı istila etmiş
olan Macarların üzerine yürüyen Otto,
Augsburg yakınlannda yapılan Lechfeld
Çarpışması’nda Macarları kesin bir yenilgiye
uğrattı (Ağustos 955). Aynı yıl Marki
Gero’yla birlikte Slavlar karşısında yeni bir
zafer kazandı. İzleyen bir dizi sefer sonucunda,
Elbe ve Öder (Odra) ırmaklarının
orta kesimleri arasında yaşayan Slavlar
Otto’nun üstünlüğünü kabul ettiler (960).
Öte yandan 968’de Magdeburg başpiskoposluğu
kuruldu ve PolonyalI I. Mieszko da
Otto’ya vergi ödemeye başladı.
Otto Mayıs 961’de Adelheid’dan olan altı
yaşındaki büyük oğlunun II. Otto adıyla
Alman kralı seçilmesini ve taç giymesini
sağladıktan sonra, Berengario’nun baskılanyla
karşı karşıya olan Papa XII. Johannes’in
isteği üzerine ikinci kez İtalya’ya
gitti. 2 Şubat 962’de Roma’ya girerek
imparatorluk tacını giydi. On bir gün sonra
imparatorla papa arasındaki ilişkileri düzenleyen
ve Privilegium Ottonianum (Otto’nun
Ayncalığı) olarak bilinen bir ferman çıkardı.
Fermanda papanın dünyevi gücü onaylanıyor
ve sınırları genişletiliyor, ama imparatora
bağlılık yemini etmesi şart koşuluyordu.
Bunun üzerine Berengario’yla anlaşarak
Otto’ya karşı harekete geçen XII.
Johannes Aralık 963’te Otto tarafından
görevden alındı ve yerine VIII. Leo papa
yapıldı. Bu arada Berengario yakalanıp
Almanya’ya gönderildi. 964’te Romalıların
VIII. Leo’ya karşı başlattıkları ayaklanma
aynı yıl bastırıldı.
VIII. Leo’nun 965’te ölmesi üzerine Otto
XIII. Johannes’i papalığa seçti. Ama Romalılar
yeni papayı Roma’dan sürdüler. Bunun
üzerine üçüncü kez İtalya üzerine yürüyen
Otto 966-972 arasında İtalya’da kaldı. Bu süre içinde Roma’ya boyun eğdirdi ve Bizans’ın
elindeki Güney İtalya’ya doğru ilerledi.
Bizans’la süren görüşmeler II. Otto’nun
972’de Bizans prensesi Theophano’yla evlenmesiyle
sonuçlandı. Otto Almanya’ya döndükten
sonra 23 Mart 973’te Quedlinburg’daki
sarayında büyük bir meclis topladı. Birkaç
hafta sonra Memleben’de öldü ve Magdeburg’da
ilk kansının yanma gömüldü.
I. Otto’nun en büyük başarısı Alman
Devletini güçlendirmek oldu. Egemenliğini
sağlamlaştırmak için piskoposlardan yararlandı
ve böylece yönetim sistemine istikrarlı
ve uzun ömürlü bir yapı kazandıracak olan
“Ottocu kilise sistemi”nin temellerini attı.
Döneminde görülen kültürel canlanma Otto
rönesansı olarak bilinir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.