otijenez

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

otijenez, tortullarda minerallerin birbirleriyle
ya da boşluklardaki akışkanlarla tepkimeye
girmesi sonucunda gelişen kimyasal
yeniden düzenlenme süreci. Bu tepkimelerin
sonucunda kimi zaman yeni mineraller
oluşur, ama kimi zaman da var olan minerailerin taneleri büyür ya da değişime uğrar.
Otijenez sırasında indirgenme, hidratlanma
ve su yitirme tepkimeleri gerçekleşir. Kuvars,
kalsedon, feldispat, kalsit, dolomit,
siderit, mika, rutil, jips, anhidrit, barit,
pirit, markazit ve turmalin sık rastlanan
otijenik minerallerdir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.