Ostrogotlar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ostrogotlar, d o ğ u g o t l a r i olarak da bilinir,
İS 2. yüzyıldan başlayarak Roma İmparatorluğu’yla
karmaşık temasları aracılığıyla
tanınan ve Kavimler Göçü (Völkerwanderung)
içinde yer alan Gotların bir kolu. İS 3.
yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde bir konfederasyon,
5. yüzyıl sonlarında da Teodorico’nun
(Büyük) önderliğinde İtalya’da bir
Got Krallığı kurmuşlardır.
Baltık Denizi dolaylarından gelen Ostrogotlar
Don (ilkçağda Tanais) Irmağından
Dinyester (ilkçağda Tyras) Irmağına, Karadeniz’den
bugünkü Beyaz Rusya’nın güneyindeki
Pripet Bataklıklarına kadar olan
alanı egemenlikleri altına aldılar. Kral Ermanarich
döneminde güçlerinin doruğuna
ulaştıktan sonra gerilemeye başladılar. Söylentiye
göre, yaşlanan Ermanarich Hunların
yaklaşık 370’te saldırarak halkına boyun
eğdirmesi üzerine intihar etti. Kiev’in güney
ve güneydoğusunda mezarları ortaya çıkarılan
Ostrogotlar büyük bir olasılıkla 3.
yüzyılda yazıyı biliyorlardı; Romalılarla ticaret
ilişkileri de çok gelişmişti.
Hun egemenliğine girmelerinden sonra 80
yıl süreyle varlık gösteremeyen Ostrogotlar,
5. yüzyıl ortalarında Tuna’nın orta kesimindeki
Pannonia’da Romalıların müttefiki olarak yeniden sahneye çıktılar. Ama büyük
çoğunluk Orta Avrupa’ya ilerlerken
Kırım’da kalan küçük bir grup ortaçağ
boyunca kimliğini korudu.
Hun birliğinin 455’te çökmesi üzerine Teodorico
önderliğinde yeniden hareketlenen
Ostrogotlar önce Moesia’ya (y. 475-488),
ardından İtalya’ya geçtiler. İtalya kralı olan
(493) Teodorico 526’da ölünce, çıkan karışıklıktan
yararlanan Doğu Roma imparatoru
Iustinianos 535’te Ostrogotlara savaş
açtı. Yirmi yıl süren savaş İtalya’ya büyük
zarar verdi ve bir ulus olarak Ostrogotları
yok etti. Hun egemenliğinden kurtulduktan
hemen sonra Ariusçu Hıristiyanlığı benimsedikleri
anlaşılan Ostrogotlar, heretik sayılan
bu inancı yok oluşlarına değin korudular.
Günümüze ulaşan bütün Got metinleri 554’ten önce İtalya’da yazılmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.