Osmanlı’nın Son Kilidi ÇANAKKALE

Osmanlı’nın Son Kilidi ÇANAKKALE

Çanakkale cephesi

Birinci Dünya Savaşı’nda en şiddetli çarpışmaların yaşandığı yerlerden birisi hiç şüphesiz Çanakkale Cephesi’dir. Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda hayli yorulmuştu. Adeta ayağa kalkacak takati yoktu. Savaşın başında tarafsızlığını ilan etmiş; ancak çeşitli oyunlarla kısa bir süre sonra İttifak Devletleri’nin safında savaşa dâhil edilmişti.

Küçücük bir yarımadaya üşüşen dünya devletleri, yok olmanın eşiğine geldiğini zannettikleri Osmanlı Devleti’ne son darbeyi vurmaya hazırlanıyorlardı.

1914-1915 yıllarının şartları göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı’mn en zayıf ve en buhranlı devrinde, batının o güne kadar geliştirdiği silah üstünlüğü ile Gelibolu Yarımadası’na saldırmış olmasına rağmen, zafer maddi yokluk içinde bulunan tarafa gülmüştür.

Çamlıca Basım Yayın tarafından Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale” adı ile daha önce üç cilt halinde yayınlanan eser, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılma özel, tek kitapta toplanarak özel baskısı yapılmıştır. Makalelerden oluşan kitaptaki her mevzu, sahasında uzman araştırmacılar tarafından ele alınmış.

Devletlerin ve milletlerin tarihini değiştiren ve milyonlarca insanı, bir daha dönmemek üzere, adını dahi bilmedikleri topraklara sürükleyen Birinci Dünya Savaşı birkaç devletin hammadde ve pazar hırsının bir neticesiydi. 1914-1918 yılları arasında 4 yıl devam eden savaş kısa süre içinde 3 kıtaya yayılmıştı.

Osmanlı Devleti’ni paylaşma projesi olan, 16 devletin dahil olduğu bu savaşta Osmanlı askeri 7 cephede savaşa girmişti. Birinci Dünya Savaşı’yla bitmeyen hesaplaşma İkinci Dünya Savaşı’nın da fitilini ateşledi. Bir zamanlar Osmanlı’nın hakim olduğu coğrafyasında savaş hâlâ devam ediyor. Tarihin perdeleri yeni yeni aralanıyor.

Bu çalışma, sadece Osmanlı çınarını deviren bir savaşın hikâyesi değil, aynı zamanda günümüzde Avrupa’da, Afrika’da, Ortadoğu’da devam eden kargaşanın da bir deşifresi durumundadır.

Özenle seçilmiş orijinal makale ve dokümanların raflarda unutulmaması için hazırlanan bu kitapta, savaşın özeti mahiyetinde 100 günlük bir kronoloji yer alıyor. Son kısımda da orijinal görsellerin bulunduğu bir albüm, savaşa dair bir bibliyografya ve indeks mevcut.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*