Osmanlı’da Rüştiyelere (Ortaokul) Alınacak Öğrenciler

Osmanlı’da Rüştiyelere (Ortaokul) Alınacak Öğrenciler1

Osmanlı’da Sıbyan Mekteplerinden (İlkokul) Rüştiyelere (Ortaokul) alınacak öğrencilerin derslerinin düzgün olmasına çok dikkat edilirdi. Her anne babanın çocuklarını iyi bir şekilde okutturmaya gayret etmesi gerektiği ilan olunurdu.

Padişahımızın sayesinde İstanbul ile Bilâd-ı Selâse’de (üç belde: Eyüp, Üsküdar ve Galata) bulunan rüştiye mekteplerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin her sene icra edildiği gibi bu sene de imtihan zamanları yaklaştığından mutat olduğu üzere bu mekteplerin öğrencileri bölük bölük Maarif Meclisi’ne getirilerek imtihanları yapılmaktadır. Bu mekteplere devam edecek çocuklar, her sene Şevval ayı içinde alınageldiği gibi bu sene de o şekilde alınacaklardır. Malum olduğu üzere sıbyan mektepleri, rüştiye mekteplerinin hazırlayıcısı durumundadır. Bu sebeple sıbyan mekteplerinin eğitim öğretim usullerine her ne kadar dikkat ediliyorsa da geçmiş senelerde müşahede edildiği gibi sıbyan mekteplerinden rüştiyelere alınacak çocuklar içinde bazılarının tahsil durumları rüştiye mektepleri için yeterli derecede bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu gibilerin hiçbir zaman rüştiye mekteplerine alınmaları mümkün olamayacaktır. Bundan sonra sıbyan mekteplerinden (ilkokullardan) rüştiyelere (orta okullara) alınacak öğrencilerin, mutlak surette dört defa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş, ilmihal ve tecvid risalelerini okuyup öğrenmiş ve Türkçe yazıyı pürüzsüz okuma kabiliyeti kazanmış olanlardan seçilmesi kararlaştırılmıştır. Herkesin evladını o şekilde okutturmaya gayret etmesi lazım geleceği ilan olunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.