Osmanlı’da Müze

Osmanlı’da Müze

1

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda müzeciliğin ortaya çıkışı 19. asrın ikinci yarısında olmakla birlikte, daha önce de benzer faaliyetlerin mevcut olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda erken devirlerden itibaren bazı Osmanlı devlet adamlarının destekleriyle eski eserler depolanarak muhafaza edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ilk müze, “Mecma-ı Esliha-i Arîka ve Mecma-1 Âsâr’1 Atîka” ismiyle, Tophaneli Âmire Müşiri Fethi Ahmed Paşa’nın eski eserleri toplaması ile 1846 yılında kuruldu. Eski eserler hususunda merkezin göstermiş olduğu ehemmiyete en yakın çabayı gösterenlerden biri de Konya vilayet yöneticileri oldu. 1869 yılında valilere gönderilen genelgede; vilayet dâhilindeki eski eserlerin toplatılması ve bunların sandıklarla İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir. Bundan hemen sonra Konya Valisi Abdurrahman Paşa, vilayet dâhilindeki eserleri toplatarak İstanbul’a göndermiştir.

Osmanlı müzeciliğinin tarihi 1840’lı yıllara kadar gider.Bu tarihlerde aynı zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi nin de temelleri atıldı. İstanbul’dan sonra Anadolu’nun ilk arkeoloji müzesi ise 1899’da Konya’da açılacaktı…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*